De contributie van onze afdeling is voor:
Leden € 27,50 per jaar,
huisgenootleden € 11,00 per jaar

KNNV 'ers van andere afdelingen die ook lid willen zijn van onze vereniging betalen €10,00. Zij kunnen zonder verdere betaling deelnemen aan alle verenigings activiteiten en ontvangen ons verenigingsblad NATUURKLANKEN.
Als lid van KNNV Epe-Heerde bent u automatisch en zonder meerkosten lid van de landelijke KNNV. U krijgt dan ook het landelijke natuurblad Natura toegezonden. Opgave via het opgaveformulier waar u direct al uw gegevens kunt invullen. Informatie kunt u krijgen bij onze secretaris.

LidmaatschapHet lidmaatschapsgeld dient overgemaakt te worden op Rabobank  NL69RABO0101219865, t.n.v. KNNV Epe-Heerde, Weteringdijk 47, 8166 KS Emst. Graag met aangeven van het contributiejaar.
Onze voorkeur heeft het gebruik van een doorlopende incasso die u hier kunt downloaden. Uitleg vindt u in het formulier.
Adreswijzigingen en alle wijzigingen voor het lidmaatschap kunt u aan de ledenadministratie doorgeven.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het lopende kalenderjaar.

 

ooievaar

Deel deze pagina