fijn laddermos

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen. De excursies worden gehouden op de zaterdagmiddag. De week daarop proberen we een determinatieavond te plannen.

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.
Fotos

Activiteiten afgelopen jaar

Onze werkgroep is sinds 2009 actief en bestaat uit leden van de KNNV-Zwolle en leden van de afdeling Epe/Heerde .
Zoals gebruikelijk binnen de landelijke BLWG (vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek) inventariseren we op ‘ kilometerhokniveau’. Om een goed beeld van de aanwezige mosflora te krijgen bezoeken we ieder gebied een paar keer in het voor- en najaar. Het geplande programma
verviel dit voorjaar grotendeels vanwege de coronaperikelen, maar in het najaar hebben we dat weer ruimschoots in kunnen halen.
Uiteraard moesten de determinatieavonden (bespreken van lastige soorten bij iemand thuis) dit jaar wel geschrapt worden.
De soortenlijsten worden aan het eind van het jaar ingevoerd op de site van de NDFF- Verspreidingsatlas , waar de soorten door de BLWG gevalideerd worden. De gegevens komen daarna op de kaartjes van de Verspreidingsatlas terecht.

Bezochte gebieden in 2020

Heerde: Maasbos/Tonnenberg (km-hok 199-492)
Dit km-hok ligt ten westen van de Groteweg (Wapenveld-Heerde) en maakt deel uit van het Zwolse bos. De noordelijke punt van de Tonnenberg (heide) valt ook in dit hok. In het Maasbos zelf bevindt zich ook een heidegebiedje en een deel van de metersdiepe sleuf (het Kret) die naar het voormalige Pompstation voert. (Veluws drinkwater werd van 1892 tot 1960 naar Zwolle gepompt.)
Een paar bijzondere soorten die we hier vonden: Heidefranjemos en Grof draadmos (heide), Neptunusmos en Gewoon trapmos (steilkant van de sleuf).
Het gebied is 4x bezocht en totaal zijn er 69 soorten gevonden.

Hattem: Landgoed Molecaten (km-hok 200-497)
Dit is een prachtig (wandel-)gebied, maar wat betreft de mosvegetatie geen topgebied. Het meest interessant was de noordelijke natte strook vanwege veel verschillende epifyten (boombewonende mossen) en het stenige deel rond de herberg. Een paar voorbeelden: Dwergwratjesmos (boomstam), Halve maantjesmos (tussen stenen) en Knikkend palmpjesmos (boomvoet).
Totaal 60 soorten, 2x bezocht.

Heerde: Bakhuisbos/Renderklippen (196-489)
Dit km-hok ligt aan weerszijden van de Elburgerweg. Aan de ene kant het Bakhuisbos met een heideterreintje en een sprengenbeek en aan de andere kant een stuk heide van de Renderklippen. Deze gevarieerde biotopen leverden maar liefst 14 zeldzame soorten op, waaronder: Kaal tandmos (heide, bedreigde soort), Glanzend maanmos en Scheef buidelmos (beide bij de beek) en Blauw boomvorkje.
Totaal 88 soorten, 4x bezocht.
Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.
Wie de soortenlijst van een bovengenoemd gebied zou willen ontvangen, kan daarvoor contact met
me opnemen.

Herma Visscher, coördinator Zwolle
Mariet van Gelder , coördinator
Heerde

 

Neptunusmos

Deel deze pagina