mus

De vogelwerkgroep van onze afdeling komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen en zich in vogels te verdiepen. Wilt u meer weten van deze werkgroep of wilt u een keer vrijblijvend mee dan kunt u informatie krijgen bij de secretaris.

Activiteiten afgelopen jaar

Vergaderingen
Op 27 februari heeft de vwg in de Eper gemeentewoning vergaderd en op 17 september bij Wietske van Apeldoorn in de paardenstal.  De lezing eind november over de Zeearend in Nederland (door werkgroep Zeearend) is geannuleerd.

Nieuwe leden
Jan Bout, Freddy Brugmans en Jochanan Vreekamp hebben zich aangesloten bij de vwg.

Inventarisaties
Landgoed Vosbergen
Op verzoek van de familie van Dedem is het landgoed Vosbergen in Heerde geïnventariseerd op broedvogels volgens de SOVON BMP methodiek. Voor de vwg een goede gelegenheid om nieuwe leden te betrekken bij het inventariseren van broedvogels. Vanwege corona perikelen kon deze ambitie niet ingevuld worden. Er is wel op individuele basis gekarteerd. Het verslag is gereed en zal de website van de KNNV geplaatst worden. De plantenwerkgroep, de insectenwerkgroep, en de zoogdierenwerkgroep (inventarisatie vleermuizen) hebben ook inventarisatie gegevens geleverd. Van de vissenwerkgroep de Prik is informatie over beekvissen ontvangen. Peter Maas Geesteranus heeft algemene informatie over landgoed verzameld. Naast het inventarisatieverslag van de broedvogels zal een uitgebreid verslag opgesteld worden (al vergevorderd).
Landschapszone Veessen-Wapenveld
Voor de derde maal op rij is de landschapszone Veessen-Wapenveld op broedvogels gekarteerd. Zoals gebruikelijk zullen de gegevens in het bestaande power point verslag verwerkt worden.
Steenuil inventarisatie
In de gem. Heerde zijn de Steenuilen via geluid locaties geïnventariseerd. Locatiebezoeken konden vanwege corona beperkingen niet plaatsvinden. Ook zijn een 15-tal antisteenmarter nestkasten geplaatst ter vervanging van bestaande nestkasten. Een en ander was mogelijk dankzij een subsidie van de Heerder fondsen. Naar aanleiding van een artikeltje in de Schaapskooi tijdens het plaatsen van een nieuwe nestkast bij Wietske van Apeldoorn hebben 25 personen in Epe, Oene en Heerde gereageerd. Alle respondenten hebben antwoord ontvangen via de mail, dan wel via erfbezoek.
Onderhoud oeverzwaluwwand
Leden van de vwg. hebben onderhoud gepleegd aan de twee oeverzwaluwwanden in het werkgebied van de KNNV; wand bij gemaal Veluwe en wand in de landschapszone Veessen-Wapenveld. In natuurklanken is verslag gedaan van het onderhoud en de broedresultaten.
Overig
Evenals voorgaande jaren zijn slaapplaatstellingen van ganzen in de Welsumerwaarden, maandelijkse ganzentellingen en huis/boerenzwaluwtellingen verricht onder auspiciën van SOVON.

 

Deel deze pagina