Informatie van het bestuur

Het bestuur heeft besloten om van de bestuurvergaderingen een kort verslag op te stellen en deze te delen met de leden.
Hiermee wordt de besluitcorming transparanter. Klik hier voor een overzicht van verslagen

Algemene Ledenvergadering 4 februari 2021

Hier staan de stukken voor de ALV van 4 februari 2021 die met videobellen wordt gehouden.

Uitnodiging en agenda
Uitnodiging en toelichting
Stemformulier
Notulen ALV 6 februari 2020 (Natuurklanken 2020-2)

Bijlage 6. Verslag penningmeester (Verlies & Winst overzicht)
Bijlage 6. Kasstroomoverzicht
Bijlage 6. Begroting 2021

Bijlage 9. Planning van de werkgroepen

 

KNNV Beleid omgangsregels, werkwijze vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

In oktober 2019 is in het Landelijk Bestuur het beleid omtrent omgangsregels, vertrouwenspersonen en een klachtenprocedure vastgesteld. Dit naar aanleiding van een vraag in de Beleidsraad en een uitwerking van deze drie onderwerpen.
Omdat er binnen de KNNV geen activiteiten zijn waarbij sprake is van langdurige relaties met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen, is aan het LB geadviseerd om geen gedragscode af te spreken maar ons te beperken tot het afspreken van omgangsregels.
Het beleid en een toelichting op de totstandkoming staan in de bijlage onderaan deze pagina.

Korte berichtenpagina

Regelmatig krijgen we een verzoek om op de website een interessante aankondiging of informatie te zetten van een andere afdeling of organisatie. Het voert te ver om die allemaal te plaatsen of te mailen en daarom is er een pagina voor korte berichten waar deze informatie op komt. Klik hier of op de afbeelding.Naar de korte berichten


 Contributiebetaling

Zoals bij de meeste verenigingen zijn we voor de financiën afhankelijk van de contributie. Jaarlijks blijkt het veel energie te kosten om alle betalingen binnen te krijgen. Een goede oplossing is een doorlopende incasso, die hier te vinden is. U kunt het formulier printen en vervolgens de gegevens invullen en uw handtekening zetten. Een scan van het complete formulier kunt u sturen naar de penningmeester of per post naar Penningmeester KNNV Epe-Heerde, Weteringdijk 47, 8166 KS Emst. U wordt elk jaar voortijdig op de hoogte gebracht van het tijdstip en u kunt het bedrag terugvorderen als u het niet eens bent met de afschrijving. Dank voor uw medewerking.

Wilde bij

 

 E-mailadressen
De informatie voor de leden staat in ons blad Natuurklanken. Toch is het nuttig om tussen het verschijnen van de nummers in, contact te kunnen hebben via de website en e-mail. Bijvoorbeeld voor activiteiten en wijzigingen of extra informatie. Van veel leden hebben we inmiddels het e-mailadres, maar als u niet eerder een mailbericht van ons hebt ontvangen en wij u  e-mailadres dus niet kennen, wilt u dan uw adres even naar de secretaris mailen zodat we u daarmee kunnen bereiken. Dat kunt u doen door hier te klikken en dat bericht naar ons op te sturen.

 

Kopij voor Natuurklanken
Als u een artikel aanlevert voor Natuurklanken maakt u het de redactie makkelijk om de kopij op de juiste manier aan te leveren.
Klik hier voor de aanwijzingen.

Statuten en huishoudelijk reglement
In de algemene ledenvergadering van 22 maart 2018 zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en het declaratiebesluit van onze vereniging gewijzigd. Hieronder de stukken.

Deel deze pagina