Hier vindt u de verschillende werkgroepen die we hebben. De werkgroepen vormen de basis van onze vereniging. De leden komen regelmatig bij elkaar. Zowel buitenshuis op excursie of wandeling als binnenshuis om bevindingen door te nemen en de onderwerpen te bestuderen.

Geologie en Landschapwerkgroep             coördinator Tjada Amsterdam
Insectenwerkgroep                                       coördinator Gerard Plat
Paddenstoelenwerkgroep                           coördinator Herman Snoek
Plantenwerkgroep                                        coördinator Egbert de Boer
Het programma van de werkgroepen is in de Agenda opgenomen.

rups

Naast de werkgroepen hebben we ook contactpersonen voor de volgende onderwerpen:
Vogels    
Mossen                                              Mariet van Gelder
Zoogdieren                                        Frans Bosch
Vissen, amfibieën, reptielen           Gert Prins
 

EvenementencommissieEvenementen

Onze afdeling heeft een stand met informatiemateriaal die regelmatig op regionale dagen te zien is. Informatief voor bezoekers en zeker ook voor kinderen.

Wilt u meer weten over deze werkgroepen of een bijeenkomst meemaken, dan kunt u via de secretaris contact opnemen met de coördinatoren.kraam

Deel deze pagina