Voorzitter
S. Rienstra (Siemen), Hunze 233, 9204 BN Drachten
tel. 0512-521496, voorzitter@fryslan.knnv.nl

Secretaris
B. Folbert (Bert), Herweystraat 51, 9145 SK Ternaard,
tel. 0519-571819, secretaris@fryslan.knnv.nl

Penningmeester
D. Scarse (David), Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum,
tel. 058-2501479, 
penningmeester@fryslan.knnv.nl   

Bestuursleden
A.C. v. Binsbergen (Ada), de Dobbe 25, 9201 AZ Drachten
tel. 0512-880985 voor de ledenadministratie.

M.J. Swart (Meindert), Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen
tel. 0512-515932.

Mw. H.A.J. Verhoef (Jet), Kwartelstraat 34, 8446 HW  Heerenveen.
tel. 0513-625428

T. Dolstra (Teddy), Moezel 53, 9204 EB Drachten
tel. 0512-543166

Lidmaatschap en ledenadministratie
A.C. v. Binsbergen (Ada), de Dobbe 25, 9201 AZ Drachten
tel. 0512-880985, 
ledenadministratie@fryslan.knnv.nl  
Als u lid wordt van de KNNV-afd. Fryslân, bent u ook automatisch lid van de landelijke KNNV.
Het lidmaatschap is € 28,50 per jaar; huisgenootleden betalen € 10,00 per jaar.
Jeugdleden (t/m 25 jaar): € 12,50 per jaar
Donateur: minimaal € 6,-- per jaar
Bankrekening: NL02 INGB 0002 2670 68

Redactie Wetterklaver
D. Scarse (David), Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum,
tel. 058-2501479, penningmeester@fryslan.knnv.nl
A.C. v. Binsbergen (Ada), de Dobbe 25, 9201 AZ Drachten
tel. 0512-880985.

Natuurhistorisch archief
Els Houwink, e-mail: ehouwink@planet.nl

Boekenverkoop
A.C. v. Binsbergen (Ada), e-mail: ledenadministratie@fryslan.knnv.nl 
tel. 0512-880985.

Webmaster (voor contact over de site)
Vacature, voorlopig David Scarse of Siemen Rienstra, webredactie@fryslan.knnv.nl

Deel deze pagina