Natuurcentrum Drachten
Als u opzoek bent naar activiteiten op het gebied van natuur, milieu en tuinieren, dan zit u goed! Of u nu van excursies houdt of een jeugdactiviteit zoekt, u vindt het in de Groene Kalender.

De Naturij in Drachten

U treft hier een prachtig aangelegde kinderboerderij, natuurlijk heel veel dieren, een grote speeltuin met veel speeltoestellen, een vlinderhuis met expositie, een midget- golfbaan, een natuurgebied met thematuin, recreatiepaden, een restaurant met terras en nog veel meer.

Tropische kas Beetsterzwaag
Het kassencomplex ligt in een afzonderlijk deel van de overtuin van het adellijke Lycklamahûs aan de Hoofdstraat te Beetsterzwaag. Tuinmannen in dienst van de adel kweekten hier in het verleden -voor die tijd- exotische bloemen en vruchten. Deze kassen zijn voor iedereen toegankelijk.

Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling
De Fûgelhelling in Ureterp is een erkend vogelasiel in Nederland.

Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o.
De Vereniging voor Natuurbescherming, gevestigd te Gorredijk is een vereniging met bijna duizend leden. Zij houdt zich bezig met milieu en natuurbescherming in eigen omgeving in de breedst mogelijke zin van het woord. De vereniging wordt momenteel bestuurd door een zevenkoppig bestuursteam aangevuld met diverse werkgroepen en de redactie van de Geaflecht (het verenigingsblad).

de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)

stelt zich als doelen:

* Het verzamelen van natuurwetenschappelijke gegevens.
* Het beschermen, instandhouden en waar mogelijk uitbreiden van natuur en landschap en het bevorderen van een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van
 flora en fauna.
* Het vergroten van de belangstelling voor veldbiologie in Fryslân.

It Fryske Gea
It Fryske Gea is dé vereniging voor natuurbescherming in Fryslân.Stinzenflora in Fryslan

Met deze informatieve en inspirerende website wil Landschapsbeheer Friesland het verhaal van de Friese stinzenflora bij een breed publiek onder de aandacht brengen.Historische wandelpaden

Een uniek netwerk van 50 voetpaden in Noordoost-Friesland. In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes.Oude paden - nieuwe wegen

Fryslân is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. De provincie heeft waardevolle oorspronkelijke landschappen, beschermde dorpsgezichten en prachtige monumenten, verbonden door een fijnmazig netwerk van oude paden en wegen. Kennis is een voorwaarde om zorgvuldig met die rijkdom om te gaan. Het project Oude Paden - Nieuwe Wegen verzamelt en verspreidt kennis.IVN Fryslân
IVN Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Vrijwilligers vormen de ruggegraat van het IVN. De 176 IVN-afdelingen bereiken met hun activiteiten een breed publiek. Zij organiseren excursies, tentoonstellingen en ondersteunen natuur- en milieuonderwijs. Daarnaast zetten zij zich in om op allerlei manieren en bij diverse groepen bewustwording te activeren rond natuur, landschap en milieu.

Friese Milieu Federatie

De Friese Milieu Federatie (FMF) is een koepelorganisatie van natuur- en milieuorganisaties in Fryslân.

Landschapsbeheer Friesland
Landschapsbeheer Friesland bevordert o.a. het maatschappelijke draagvlak voor de actieve zorg voor het landschap, levert bijdragen aan het waarborgen van duurzame ontwikkeling en geeft uitvoering aan behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van het cultuurlandschap.


Werkatlas 'Zoogdieren in Fryslân'

In 2004 zijn enige organisaties in een gezamenlijk project gestapt: het opstellen van een werkatlas met de verspreiding van zoogdieren in de provincie Fryslân. Het project heeft op 22 juni 2007 geresulteerd in het uitkomen van een werkatlas 'Zoogdieren in Fryslân'. De werkatlas geeft de voorlopige verspreiding van alle in Fryslân voorkomende zoogdieren.

Roofvogels in beeld
Je kunt hier onder andere testen hoe goed je bent in het herkennen van roofvogels. Ook kun je het wel en wee volgen van een familie torenvalk die broedt in de nestkast aan de elektriciteitscentrale van Electrabel bij het Bergumermeer.

KNNV uitgeverij
Gespecialiseerd in oorspronkelijk Nederlandstalige publicaties op veldbiologisch gebied: veldgidsen, determinatietabellen, handleidingen voor onderzoek, verspreidingsatlassen, standaardwerken.

Waarneming.nl
De site voor alle natuurwaarnemingen.

Telmee
Welke soorten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor- of achteruit en waarom? Uw waarnemingen helpen ons om daar antwoord op te geven! Ze dragen namelijk bij aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland.Natuurbericht
Natuurbericht.nl houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven u dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. Via Natuurbericht.nl kunt u de trek van ganzen op de voet volgen en krijgt u dagelijks een natuurverwachting voor planten, vlinders en libellen.

de Natuurkalender
De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.

Zoogdiervereniging VZZ
Zoogdiervereniging VZZ is er voor iedereen die betrokken is bij onze inheemse zoogdieren.

NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie)
De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar die zich bezig houden met veldbiologie. De leden organiseren zelf toffe kampen en excursies met verschillende thema's: paddenstoelen, vogels, planten, zee, noem maar op!

WILDzoekers
De natuurclub voor jongens en meiden van 8 tot 16 jaar.

Libellen
Op deze eerste Nederlandse video site staan bijna alle libellensoorten die in Nederland voorkomen. Wanneer we in de winter geen vliegende libellen meer kunnen zien, dan is de inhoud van deze website een goed alternatief!

Paddenstoelen
Welkom op de website met Alles Over Paddenstoelen! Hier vind je alles wat met zwammen te maken heeft.

Deel deze pagina