Verslag van de Nieuwjaarswandeling van 7 januari 2018

Verslag van de Paddenstoelenexcursie van 21 okt. 2017

Verslag van de Wantsenexcursie van 30 sept. 2017

Verslag van de 3e insecteninventarisatie Wikelslân (15 juli 2017) - klik op de link of open de bijlage

Verslag van de 2e insecteninventarisatie Wikelslân (18 juni 2017) - klik op de link of open de bijlage

Verslag van de excursie van de Vogelwerkgroep naar It Eilan (Goëngahuizen) op 31 mei

Verslag van de 1e insecteninventarisatie Wikelslân (21 mei 2017) - klik op de link of open de bijlage

Verslag van de weide- en moerasvogelinventarisatie Wikelslân (22 april 2017)

Verslag van de watervogelexcursie IJsselmeer (12 nov. 2016)

Verslag
van de paddenstoelenexcursie op de Kiekenberg (15 okt. 2016)

Verslag excursie Schiermonnikoog 10 sept. 2016

Verslag
van de orchideeënexcursie in het Lauwersmeergebied (25 juni 2016)
met een lijst van de waargenomen planten

Verslag
van excursie Lauwersmeer 3 okt. 2015

Verslag
 Nachtvlinderexcursie 10 juli 2015

Verslag
 Orchideeën excursie Drentse Aa gebied 30 mei 2015

Verslag
Dagexcursie Schiermonnikoog 16 mei 2015

Verslag Sporenexcursie 24 januari 2015

Verslag Paddenstoelenlezing en -excursie op resp. 8 en 11 okt. 2014

Verslag
vogelexcursie Lauwersmeer 20 sept. 2014

Verslag van de Nachtvlinderexcursie op 11 juli 2014

Verslag
van de 2e Libellenexcursie (Lendevallei-Steggerda) op 15 juni 2014

Verslag
 
van de Korhoenderexcursie naar de Sallandse Heuvelrug van 29 maart 2014

Verslag van de sporenexcursie van 19 januari 2014.

Verslag
 van de vogelnajaarstrek Lauwersmeer (14 sept. 2013)

Foto's van de libellenexcursie naar d
Dellebuursterheide (8 juni 2013)

Verslag van de 
insectenexcursie in het Wikelslân (18 mei 2013)

Verslag
 van de vogelexcursie Doldersummerveld (4 mei 2013)

Verslag
 van insectenexcursie Duurswouderheide (20 april 2013)

Verslag
 van excursie naar Schiermonnikoog (13 april 2013)

Verslag van de nachtvlinderexcursie Tropische kas Beetsterzwaag (24 aug. 2012) 

Verslag van de dagexcursie Schiermonnikoog (21 april 2012)

Verslag van de Mossenexcursie (3 maart 2012)

Verslag van de Sporenexcursie Reigersbos (28 jan. 2012)

Verslag van de Paddenstoelenexcursie Vegelinbossen (1 okt. 2011)

Verslag van de excursie Hemriker Schar (11 sept. 2011)

Verslag van de Insecten-excursie Delleboersterheide (21 aug. 2011)

Verslag van de Excursie Zwarte gaten (2 juli 2011)

Verslag van de Libellen-excursie Lendevallei (11 juni 2011)

Verslag van de Orchideeën-excursie Stuttebos (26 mei 2011)

Verslag van de vroeg-vogelexcursie op Lauswolt (22 mei 2011)

Verslag van de vogelexcursies van het Paasweekend (Skrok en Skrins en Jan Durkspolder - 23 en 24 april 2011)

Verslag van de Stinzenplanten-excursie Dekemastate te Jelsum en Martenastate te Cornjum (26 maart 2011)

Verslag van de amfibieëncursus
((17 en 19 mrt. 2011)

Lees het artikel uit de Woudklank van 23 maart 2011.

Verslag van de excursie naar het Frysk Herbarium (15 febr. 2011)

Verslag van de nieuwjaarswandeling (9 jan. 2011)

Fotoserie van de 'Dag van de Veldbiologie' en het krantenverslag uit de Woudklank (10 okt. 2010)

Verslag van de excursie naar de Deelen (26 sept. 2010)

Verslag van de 'Keverdag' met foto's (4 sept. 2010)

Verslag van de 'Nachtvlinderexcursie', "Friesch Dagblad (23 aug. 2010) en foto's (20 aug. 2010)

Verslag van de 'Wespendieven spotten' uit Friesch Dagblad (17 juli 2010)

Verslag van de excursie 'Hamstermieden' (12 juni 2010)

Verslag en waarnemingen van de excursie Jan Durkspolder (25 april 2010)

Voor verslagen van inventarisaties van de werkgroepen lees verder bij 'Werkgroepen'.

Deel deze pagina