Mannetje vliegend hert

 

Insectenwerkgroep 
Contactpersoon: Siemen Rienstra, tel.: 0512-521496, s.rienstra@planet.nl
Jaarverslag 2014

Plantenwerkgroep 
Contactpersonen: 
Teddy Dolstra, tel.: 0512-543166, tdolstra@xs4all.nl en 
Klazien Schroor, 
tel.: 06-21323430, schroor@varenius.nl

Het plantengroepje van de KNNV Fryslân heeft ook in 2017 weer geïnventariseerd op de Merkerheide bij Ureterp en wel op de volgende data: dinsdag 16 mei, dinsdag 22 juni en dinsdag 15 augustus.

Lees het jaarverslag 2017

Wilt u in de toekomst ook graag meedoen? Neem dan contact op met Teddy Dolstra, tdolstra@xs4all.nl of 0512-543166. 

De plantenwerkgroep heeft op 25 juni 2016 een Orchideeënexcursie  bij het Lauwersmeer gehad. Lees het verslag met hierin ook de lijst met de waargenomen soorten.

In de zomer van 2015 zijn twee kilometerblokken op de Merskenheide bij Ureterp geïnventariseerd. Eentje waarin het ven ligt en een eentje waarin natte heide voorkomt.

In 20102009 en 2008 zijn er planteninventarisaties in de Sanding geweest. 
De gegevens van de planteninventarisaties zijn in te zien door te klikken op het betreffende jaartal.


Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Vacant

Roekentelling 2017 (volg de link)

Zaterdag 9 april 2016 was de jaarlijkse Roekentelling met de volgende resultaten: 
Reidingpark: 262 nesten (in 2015: 243 nesten.)
Ureterpvallaat/Splitting: 70 nesten ( 39+31); in 2015: 59 nesten.
Fietsbrug +omgeving: geen nesten aangetroffen (in 2015: 9 nesten).
Conclusie: een aardige vooruitgang!

De Roekentelling van 2014 was op zaterdag 12 april.
De Roekentelling van 2012 was op zaterdag 7 april. Een verslag van deze Roekentelling.
Lees ook meer hierover in het persbericht, want al meer dan 15 jaar wordt er geteld in Drachten in o.a. het Reidingpark.

Lees het verslag van de Roekentelling van 9 april 2011
Roekentelling (10 april 2010
Roekentelling (4 april 2009)
Roekentelling (5 april 2008)
Roekentelling (7 april 2007) met in het verslag ook de aantallen van 2006.

foto van Ada v. Binsbergen

Deel deze pagina