Coördinator: Rob Schröder (robschroder@kpnmail.nl)


De werkgroep zet zich in voor het behoud van gierzwaluwen in de stad Gouda. Zij doet dat door:

1) bestaande broedplekken te inventariseren

2) begeleiden van projecten van renovatie om bestaande nestgelegenheid te beschermen

3) nieuwe nestgelegenheid creëren door plaatsing van speciale dakpannen en bij nieuwbouw neststenen.

Deel deze pagina