Welkom op de afdelingspagina van de KNNV Afdeling Gooi

KNNV Logo

 


Als onderdeel van de landelijke KNNV-organisatie  houden wij ons natuurlijk bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Wij specialiseren ons onder andere in: planten, paddenstoelen, hydrobiologie (waterleven), insecten, (korst)mossen en vogels. We besteden daarnaast aandacht aan geologie en landschappen in het algemeen. We organiseren over genoemde onderwerpen excursies en soms ook weekenden. Onze ledenexcursies hebben zo mogelijk het karakter van 'het van elkaar leren'. Vaak is er wel een deskundiger iemand bij, maar het zelf kennis en ervaring opdoen is het uitgangspunt. 

Gezien de landelijke ontwikkelingen omtrent het corona virus heeft het bestuur van de KNNV afdeling Gooi besloten om alle activiteiten tot en met 31 maart te schrappen. Dit  geldt dus ook voor de lezing van Thon Stoffelen over "molens in Nederland" en  onze algemene ledenvergadering. De Algemene ledenvergadering wordt  verplaatst  naar een later tijdstip dit jaar.

Op dit moment kunnen we nog niet inschatten of activiteiten in april wel doorgang kunnen vinden. Leden van onze afdeling worden hierover later per nieuwsbrief geïnformeerd.Locaties waar we regelmatig naar toe gaan, zijn zowel in als buiten het Gooi gelegen zoals:

KNNV excursie


Van september tot en met maart worden er maandelijks lezingen georganiseerd (gezamenlijk met het IVN).  Deskundigen vertellen hier over hun specialisme of  leden delen hun veldbiologische ervaring met elkaar.


We organiseren veel activiteiten samen met de IVN afdeling Gooi en Omstreken. Concreet zijn dat op dit moment:

  • Excursies
  • Lezingen
  • Het afdelingsblad de Grote Ratelaar
  • Floragroep

 

Al dan niet in samenwerking met andere organisaties organiseert de KNNV afdeling Gooi cursussen voor haar leden over onderwerpen waar op dat moment belangstelling naar uit gaat.

Leden ontvangen vier keer per jaar ons tijdschrift, de Grote Ratelaar (bij voorkeur in digitale vorm). Afgezien van het gezamenlijke excursie- en lezingen programma bevat de Grote Ratelaar: bestuursmededelingen,  excursieverslagen en vakinhoudelijke artikelen bijvoorbeeld over dier- of plantensoorten. Op onregelmatige tijdstippen wordt er ook een digitale Nieuwsbrief gedistribueerd met leuke waarnemingen, ideeën of activiteiten die niet in de Grote Ratelaar gepubliceerd zijn.

Veel informatie over onze activiteiten is ook nog te vinden op onze vorige site.

Heideveld

Deel deze pagina