Oostelijk West-Friesland en De Zeevang
kaart

Nog één jaar en dan is onze afdeling 30 jaar aan het Huiszwaluwen tellen in de Zeevang en West-Friesland. Daar mogen wij best trots op zijn, maar ik moet er bij zeggen zonder de hulp van de tellers was dit niet tot stand gekomen.

Door sloop en nieuwbouw krijgen de Huiszwaluwen het moeilijker maar gelukkig weten deze geweldige insecteneters het koppie boven water te houden. Aan de Oosterdijk te Enkhuizen werden de nesten in orde gemaakt maar plots kwam er een telefoontje dat er geen Huiszwaluwen meer waren. De nesten bleken kapot gemaakt te zijn door een predator en het vermoeden is dat de Torenvalk maar ook Kauwen en Eksters hier debet aan zijn. Normaal kwamen wij daar op wel dertig bezette nesten en nu geen één. Hoe zal het zich verder ontwikkelen? Andijk liep ook terug van 138 naar 115 nesten en dan ga je je zorgen maken.

Helaas zijn er nog steeds mensen die er totaal niets mee hebben dat er nesten aan hun woning gemaakt worden en ze weg steken met jongen en al. Het seizoen verstreek langzaam en ik hield mijn tenen krom maar plots tekende zich toch weer een stijgende lijn in enkele plaatsen met daar zelfs bijna een verdubbeling van het aantal. Nu de laatste gegevens binnen zijn gekomen kan de vlag uit. Wij hebben zelfs het topjaar 2017 overtroffen het liefst 66 nesten en we hebben nu maar liefst 1.625 nesten geteld. Dit is al
deze voorgaande jaren nog nooit voor gekomen, TOP!

SOVON
De gegevens van dit jaar zijn wederom aan de SOVON doorgegeven ten behoeve van het landelijke kolonievogelonderzoek. Dit onderzoek vindt in een aantal gebieden over een groot aantal jaren plaats. Dit is naar de mening van de SOVON Vogelonderzoek Nederland de beste manier om een goede indruk te krijgen over hoe het met deze vogels gaat.

Wij beschikken op dit moment over gegevens uit de afgelopen negenentwintig jaar. Met deze mooie reeks over een groot gebied is de SOVON uitermate tevreden.

Douwe Greydanus / Egbert Baars

Huiszwaluwen 1995-2019

TabelTabel 2

Ook beschikbaar als PDF

Vragen of meldingen coördinator:
Douwe Greydanus
telefoon: (0228) 72 01 19
e-mail: d.greydanus@quicknet.nl

Deel deze pagina