Er zijn tot eind februari 2021 geen activiteiten

 

Terugkijkend is 2020 een zeer bewogen jaar geweest waarin wij ons bezig hielden met vooral gezond te blijven en konden wij er niet in groepen er op uit trekken.

Alle activiteiten bleven in de ijskast maar we moeten toch vooruitkijken naar de mogelijkheden die wij in 2021 hebben. Heeft u een bepaalde excursie in gedachten die wij zouden kunnen ondernemen als alles weer groen kleurt ? Het is uiteraard allemaal nu nog onzeker maar we kunnen het alvast noteren. Geef het door aan de coördinator zodat we een lijst kunnen samenstellen.

Nationale tuinvogel telling 2021.

Deze wordt gehouden van vrijdag 29 tot zondag 31 januari gewoon lekker vanuit uw stoel voor het raam en dan een half uur tellen. Zie voor meer informatie: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling-dev/hoe-werkt-het

Winter gasten.

Koperwieken en Kramsvogels wisten al snel de bomen en struiken te vinden die vol met bessen zaten. Uiteraard kwamen de Merels en Spreeuwen daar ook op af en binnen een week was alles leeggegeten, op naar de volgende plek.

Grote zilverreigers

U ziet ze vast wel; die witte reigers in de weilanden of in een greppel op jacht naar muizen en ander gedierte wat maar voor hun snavel komt. Nu komen ze ook wat meer langs de kust voor om hun voedsel tussen de stenen weg te halen. Veelal pakken ze de exoten zoals de grondel er tussenuit. Tijdens de slaapplaatstelling op zaterdag 24 oktober kwamen er 51 van deze Grote zilverreigers slapen nabij Aartswoud toen de schemer inviel. De volgende morgen vertrekken ze weer en verspreiden ze zich weer om dan in de avond weer terug te keren met volle maag.

Goudplevier en Wulpen telling SOVON.

Velen van ons zijn actief met tellingen op vastgestelde datums.

Mooi is dan te zien hoe grote groepen Wulpen en Goudplevieren verzamelen op de velden of in de waterbergingen. Als je er als wandelaars langs loopt dan is het op grote afstand niet goed te zien, maar na inzoomen zien wij dit.

Bijeenkomsten

Voorlopig niet uitvoerbaar.

Voor meer informatie hou de site en nieuwsbrief goed in de gaten.

 

 

 

 

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.


Slaapplaatstellingen - PTT-telling

Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de vwg-coördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.


IJsvogelwerkgroep West-Friesland

Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

ijvogel

Afscherming
Deze vogels werden belaagd door veel spotters. Om deze vogels rust te gunnen bij hun broedwand is in samenwerking met Gemeentewerken Hoorn een ijzeren scherm geplaatst vanwaar achter de spotters nu hun foto's kunnen schieten zonder verstoring.

oeverzwaluwnesten

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeverzwaluw

Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staat er een pracht van een zwaluwwand in de waterberging bij Twisk. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

 

 

Weidevogelbescherming

Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.


Najaarstrek

Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.


Vreemde praktijken

Ziet u iets dat niet door de beugel kan zoals het verwijderen van nesten of bomenkap in het broedseizoen en jacht op wild tijdens het gesloten seizoen? Neem dan contact op met RUD (regionaal uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) telefoonnummer is 088-1021300. Dan wordt er afhankelijk van uw verhaal actie ondernomen of wordt eerst nog het een en ander uitgezocht.

Excursies en Landelijke activiteiten

 

 

 


Verslagen

   
 

 

 

zaterdag 4 augustus 2019

zaterdag 6 oktober 2019

 


Vogelkijkdag Twisk

Euro Birdwatch

 


Buitenactiviteiten

   


Binnenbijeenkomsten

De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.

Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:

 

 

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.


Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Verslagen bijeenkomsten Vogelwerkgroep: lees meer 

Waarnemingen
Wanneer je een bijzondere of wat minder bijzondere vogel ziet kunt je die waarneming het beste doorgeven aan Douwe Greydanus of Jan-Pieter de Krijger (of via het digitale waarnemingsformulier doorsturen). Dit kan bijvoorbeeld op de aankomende vogelwerkgroepbijeenkomst of bij lezingen en excursies.

Meer weten?
Vragen of meldingen aan de vogelwerkgroep:
Douwe Greydanus,
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl.

Deel deze pagina