Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep heeft speciale aandacht voor (nacht)vlinders en libellen. Er wordt onderzoek verricht naar de aanwezigheid van deze insecten in bepaalde gebieden, zoals parken en bermen.
coördinator: H.E. van der Groep (Henny), T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Plantenwerkgroep
De plantenliefhebbers brengen de flora van West-Friesland in kaart, o.a. muurplanten en oevervegetaties. In de winter wordt de kennis die in het veld is opgedaan weer opgefrist tijdens de werkgroepsavonden.
coördinator: A.L. ter Horst (Anneloes), T: (0226) 45 29 90 of M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep is heel actief en houdt zich o.a. bezig met weidevogelbescherming en vogeltellingen.
coördinator: D. Greydanus (Douwe), T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

Waterlevenwerkgroep
De waterlevenwerkgroep houdt zich o.a. bezig met het bestuderen van het waterleven in ons werkgebied.
coördinator: Vacature
tijdelijk: T. Groen (Ton), T: (0229) 21 92 52

Zoogdierenwerkgroep
De zoogdierenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van zoogdieren, zoals bijvoorbeeld door het uitpluizen van braakballen en waarnemingen in het veld.
coördinator: F. Weel (Fred), M: 06 48 66 40 25, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina