Er zijn tot eind februari 2021 geen activiteiten

In 2020 zijn door twee studentes vleermuis-georiënteerde studies uitgevoerd, waarvan een deel van de waarnemingen binnen ons waarneemgebied zijn gedaan. Tamara Raven deed onderzoek naar het dieet van kerkbewonende Gewone grootoorvleermuizen in Noord-Holland en Utrecht. Laetitia Geraets deed onderzoek naar de effecten van buitenverlichting op vleermuizen in kerken.

Beide studentes deden het onderzoek in verband met hun studie aan de Aeres Hogeschool te Almere in opdracht van de Zoogdiervereniging.

 

De studie van Tamara vond plaats tijdens het kraamseizoen. De vraagstelling was of er een verschil was tussen de diëten van de Gewone grootoorvleermuizen van Noord-Holland en Utrecht. In Noord-Holland werden in 9 kerken Gewone grootoorvleermuizen aangetroffen, in Utrecht 32.

Grootoorvleermuizen vangen hun prooien niet alleen in de lucht, ze vangen ook prooien van substraat. Op het menu staan onder andere (nacht)vlinders, kevers en vliegen/muggen. Het accent van het onderzoek ging naar de nachtvlinders. Aan de hand van prooiresten (vleugels) werden zowel in Noord-Holland als in Utrecht vooral Huismoeders gevonden. Maar ook Kleine vos en Dagpauwoog werden gevonden. Met LED-emmers op de kerkzolders werden in Noord-Holland vooral Bruine huismotten gevonden, in Utrecht waren Huismoeders goed vertegenwoordigd.
De studie van Laetitia betrof een langere tijdspanne over 19 kerken in Noord-Holland. Uit het onderzoek bleek dat als tenminste één zijde van het gebouw onverlicht bleef, vleermuizen aanwezig waren. Als er al voor verlichting van het gebouw gekozen wordt dienen lampen gekozen te worden die weinig tot geen UV-licht uitzenden.
De rapportages van bovenstaande studies zijn op te vragen bij ondergetekende.

 In januari wordt de midwintertelling weer gehouden. Het zou mooi zijn als naast de vogels ook de zoogdieren, met name de Hazen,  weer worden geteld.

 Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.

 

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.Hazeninventarisatieproject

De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

Hazen

 

 

Excursies

 Geen  

 

meervleermuis_450Bijzondere waarneming

Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.en

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 

Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina