Terugblik: 2019 is voor onze afdeling weer een succesvol jaar geweest

ALV 2020
De ALV was gepland voor dinsdag 17 maart 2020, maar is voorlopig uitgesteld i.v.m. de corona beperkingen.

Jaarverslag
Onze afdeling heeft ca. 135 leden. Er zijn veel actieve werkgroepen en we hebben in 2019 een groot gezamenlijk natuuronderzoek uitgevoerd in De Schammer, met mooie resultaten. Ook waren er weer veel activiteiten i.s.m. IVN Amersfoort en andere organisaties in de regio.
Download Jaarverslag 2019 met bijdragen vanuit het bestuur en alle werkgroepen.

'Het streven in de afgelopen jaren om (meer) werkgroepen nauwer te betrekken bij natuuronderzoeken (inventarisatieprojecten) krijgt steeds meer gestalte. Voorbeelden zijn de natuuronderzoeken van “De Modderbeek” en “De Schammer”, beide onder leiding van Arie van den Bremer. Nagenoeg alle werkgroepen hebben daar actief aan bijgedragen. Opvallend ook is de toegenomen expertise onder de leden. Daarnaast ontwikkelt zich een goed netwerk van externe experts op wie wij een beroep kunnen doen.'

Foto's uit het jaarverslag van de werkgroep paddenstoelen (nieuwe werkgroep!) en de nieuwe LedEmmer van de werkgroep nachtvlinders. Zie het jaarverslag voor meer nieuws en foto's.

Deel deze pagina