Privacy Verklaring Kampeergroep van de KNNV Het Bestuur van de Kampeergroep van de KNNV zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens Wanneer u lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Het Bestuur van de Kampeergroep van de KNNV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of de activiteit waarvoor u zich heeft opgegeven. De ledengegevens worden gebruikt om af en toe een digitale nieuwsbrief te versturen. Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is.

Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens

-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
–Lidnummer bij de KNNV of IVN
-Geboortedatum
-Status lidmaatschap

-Status betaling contributie
-Factuuradres


Foto’s Foto’s worden in een fotobestand bewaard, dat uitsluitend door leden is te raadplegen. De foto’s waar leden op staan worden niet gedeeld met derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de leden die op de foto staan. Voorts verwijzen wij naar de Privacy Verklaring van de Landelijke KNNV, te vinden op de Landelijke website: https://www.knnv.nl/ KG, 2019

Deel deze pagina