Driekantige look. Foto: Ina MarbusDe KNNV is sinds 1 januari 2008 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI.

1. Officiële naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
NATUURHISTORISCHE VERENIGING, afgekort KNNV en/of KNNV, VERENIGING VOOR VELDBIOLOGIE.

2. RSIN of fiscaal nummer
802657400

3. Post- of bezoekadres

Statutair is de Vereniging gevestigd in Utrecht. 


logo ANBIPostadres: Postbus 310, 3700 AH Zeist
Bezoekadres: Boulevard 12, 3707 BM Zeist
Telefoon: +31 (0)30 231 47 97
E-mail: bureau@knnv.nl

4. Doelstelling
Volgens de statuten:
"De vereniging heeft als doel:
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daar buiten."
Bekijk de volledige statuten.

5. Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar het Jaarplan en het Meerjarenbeleidsplan.
Bekijk hier de lidmaatschapsvoorwaarden en de privacy verklaring van de KNNV.

6. Bestuurders
Voorzitter: B. Heijne (Bart)
Secretaris: B.L.J. van Leeuwen (Betty)
Penningsmeester: W.-J. Hoeffnagel (Willem-Jan)
Lid: J. Jonckers Nieboer (Johannes)
Lid: M. Camphuijsen (Martin)

7. Beloningsbeleid
In de statuten van de KNNV is niets vastgelegd over beloningen.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Vereniging.
De Vereniging heeft enkele betaalde werknemers in dienst, voor wie de CAO Welzijn wordt gevolgd
.

8. Activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het Jaarverslag.

9. Financiën
Voor een financiële verantwoording
 verwijzen we naar de Jaarrekening.

Deel deze pagina