Heemtuin aan de Bloemendaalseweg

Langs dit fietspad in de stad Gouda ligt een Heemtuin. Hier vindt u stinzeplanten, moerasplanten, planten van akkers en schraalgrasland. Akkerflora en planten karakteristiek voor dijken. Er is een informatiecentrum waar geregeld voorlichting wordt gegeven.

Reeuwijkse Hout  Reeuwijkse Hout

Ten noordoosten van Reeuwijk ligt het Reeuwijkse Hout. Het gebied bestaat uit bos- en weidepercelen Het is doorsneden door sloten. Het oostelijke deel is meer open. In de sloten komt Krabbenscheer voor en daardoor de Groene glazenmaker. De afdeling heeft er nestkasten opgehangen. 

 

Surfplas (Plas Broekvelden en Vettenbroek) 

 

Deze plas is ontstaan door zandwinning en daardoor plaatselijk 30 m diep. De plas is niet toegankelijk voor vaartuigen en in de winter komen hier duizenden smienten en andere overwinterende eenden en ganzen voor. Vanwege de overwinterende vogels is het een Natura 200 gebied  

 

De Goudse Hout

 

Aan de oostkant van Gouda en ten zuiden van de Elfhoeven ligt het natuur-en recreatiegebied de Goudse Hout. Het bestaat uit een afwisseling van bospercelen, graslanden en waterpartijen.

 

Heemtuin in de Goudse Hout

In de Goudse Hout is een Heemtuin aangelegd. Hier treft u karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen en hooilanden grienden waterpartijen met rietoevers. Er is een kruidentuin met geneeskrachtige en keukenkruiden De Heemtuin wordt onderhouden door vrijwilligers

 

’t Weegje grutt's

 

Ten westen van Gouda ligt ten noorden van de spoorlijn ’t Weegje bestaande uit een grote plas omgeven door een bos met wandelpaden. In het oosten is een stuk weiland plasdras gezet waar in het voorjaar veel grutto’s tureluurs en kieviten een slaapplaats vinden.

 

Oostpolder

Ten zuiden van de Spoorlijn en aansluitend op ’t Weegje ligt het natuur en recreatiegebied de Oostpolder. Het bestaat uit weilanden waar in het voorjaar weidevogels broeden. Door het gebied loopt een vlonderpad dat in het broedseizoen is afgesloten.
 

 

Gouwebos


Tussen Boskoop en Waddinxveen ligt aan weerszijden van de spoorlijn ’t Gouwebos. Het is een wandelgebied bestaande uit bospercelen, open graslanden en plassen. De afdeling heeft er nestkasten opgehangen en doet er in de winter vogeltellingen

.

Voorofsche polder


Tussen het Gouwebos en de Gouwe ligt de Voorofsche polder. De polder is in het beheer bij het Zuid-Hollands landschap en is een rijk broedgebied van weidevogels. In het midden is een stuk weiland plasdras gezet dat fungeert als slaapplaats voor grutto’s en tureluurs. De polder is niet voor publiek toegankelijk, maar vanaf een smal wandelpad zijn die vogels goed te observeren. In de winter komen hier veel smienten.

 

 

 

 

 

 

 

.

Deel deze pagina