Index

(klik op de naam van het verslag voor een directe link)

Paddenstoelen in het grasweggebied

Verslag grasweggebied

Grasweggebied, uitzetten vlinderroute en verder onderzoek

Project brede inventarisatie Grasweggebied gestart

 

Paddenstoelen in het Grasweggebied
Op verzoek van Yolanda ten Thye en Sandy van den Ban hebben we gezamenlijk gekeken of en zo ja welke paddenstoelen er willen groeien in het nieuw aangelegde Grasweggebied. De eerste inventarisatie in 2010 was er niets te vinden. De tweede keer in november van het vorige jaar stonden er al een paar soorten en wel hele leuke!

Korthaarschijfje

De fel oranje gekleurde korthaarschijfjes trokken meteen de aandacht op een paar plekken langs het pad. In de buurt van een aantal verwelkte tranende franjehoeden en meer in de border van ruige groene planten en struiken stond op een smeerwortel een heel kleine mycena. Het is vermoedelijk de smeerwortel mycena. Het was er maar één en daarom hebben we hem niet voor determinatie meegenomen. Verder stonden er een paar soorten inktzwammen die niet met zekerheid gedetermineerd konden worden. Volgende keer hopen we op nog meer soorten.

Eline Vis, Yolanda ten Thye, Sandy van den Ban

Verslag Grasweggebied

Hallo allemaal,
het Grasweggebied gaat steeds meer een begrip worden op Voorne-Putten. Mede door het meeslepend (letterlijk!) enthousiasme van Yolanda ten Thije hebben zich al verschillende werkgroepen laten zien in het gebied. De werkgroepen die nog niet zijn geweest bereiden zich voor of zullen nog benaderd worden. Het is heel leuk om te zien hoe dieren en planten de nieuwe kansen benutten en ook heel veel mensen buiten de werkgroepen komen geregeld kijken.
Zoals u misschien weet, is er een grote vleermuisbunker gerealiseerd en daar zijn al heel wat muurtjes in gemetseld door leerlingen van het Helinium tijdens een maatschappelijke stage, kinderen die de bunker bezochten tijdens de opening van het gebied, maar vooral door Kids for Animals die zich enorm inzetten voor de vleermuizen. Het is nu maar hopen dat de vleermuizen de bunker snel zullen vinden. Jan Alewijn Dijkhuizen en Jeroen Willemsen deden op 29 december 2010 een eerste inventarisatie. Aangekomen bij de ingang bleek het slot geforceerd, maar de toegang was nog steeds afgesloten. Je vraagt je af wat mensen daar in de grot willen, want hij staat altijd vol met water en ook deze dag bleek het een hele toer om te inventariseren. Netjes achtergelaten spullen van de Kids for Animals, zoals spatels, scheppen en emmers, dreven in de fors toegenomen watermassa rond in de bunker. Jan Alewijn en Jeroen waren er echter op voorbereid en hadden waadpakken meegenomen. Helaas vonden ze nog geen vleermuizen in de bunker, maar dat zou ook wel heel snel geweest zijn.
Voor de vogelliefhebbers zal de oeverzwaluwwal een troosteloze aanblik geven, maar deze moest inklinken en zal voor midden maart in orde gemaakt worden door Stichting Natuurlijk Grasweggebied. Geregeld zie ik een torenvalkje en een ijsvogel en heel veel verschillende soorten eenden. In het aansluitende Kooisteebos zien en horen mensen af en toe een roerdomp. Zodra het riet op één van de aanwezige broedeilanden toegenomen is, zal hij het misschien in het Grasweggebied ook interessant gaan vinden.
Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben ook de vissen reeds een eerste inventarisatie ondergaan. Tijdens dit onderzoek kwamen leuke visjes tevoorschijn. Er is en blijft gelukkig nog van alles te ontdekken in het Grasweggebied, dus werkgroepen wees welkom en leef jullie uit!

Sandy van den Ban
secretaris Stichting Natuurlijk Grasweggebied (SNG)

Grasweggebied, uitzetten vlinderroute en verder onderzoek

 

 

Samen met Mathilde Groenendijk hebben we in het Grasweggebied een vlinderroute uitgezet. Oorspronkelijk zou de route ook achter in het gebied lopen waar je normaal gesproken niet mag komen.
De bewoners van de Grasweg hebben er echter moeite mee dat daar tijdens het broedseizoen wordt gelopen. Na overleg met Hans Visser van het Zuid-Hollands Landschap en Mathilde Groenendijk van De Vlinderstichting is besloten om de route aan te passen en de route verder langs het wandelpad door te laten lopen. Op 2 april heeft Minke Bontekoe de route voor het eerst gelopen en nam in sectie 10 een kleine vos waar.

Er zijn heel veel ideeën voor de ecologiewerkgroep. Zo zijn er al studenten die ons hebben benaderd voor een stageopdracht. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee en proberen hier een zinvolle invulling voor te vinden. We hebben ontzettend veel ideeën en proberen daar nu structuur in te krijgen. We willen bijvoorbeeld de waterkwaliteit gaan bepalen met behulp van de macrofauna (grote diertjes), algen (trofie-graad ofwel de voedselrijkdom) en met behulp van plankton (saprobie-graad ofwel de vervuilingsgraad tengevolge van organische stoffen).
Bij de trofie-bepaling wordt de voedselrijkdom van het water bepaald aan de hand van de soorten algen die er aanwezig zijn. Het principe van deze methode is, dat bepaalde algengroepen hun optimum binnen bepaalde grenzen van voedselrijkdom hebben, wat blijkt uit het aantal aanwezige soorten.
Een methode om de saprobie-graad te bepalen is de methode van Dresscher en van der Mal, waarbij het mogelijk is zonder kennis van soorten, maar met determinatie tot op bepaalde groepen, de vervuilingsgraad vast te stellen. Wij zijn in het bezit van microscopen en de benodigde boeken en hopen op deze manier een eind te komen. Op een nog nader te bepalen datum willen we hier ook een excursie aan wijden. Zodra de datum bekend is wordt dat via een mailinglijst bekend gemaakt. Als u inmiddels ook enthousiast ben geworden en graag in de mailinglijst wilt worden opgenomen, kunt u uw emailadres aan ondergetekende doorgeven. Het meedenken met de ecologiewerkgroep en het meedoen aan onderzoek naar de verspreiding van bepaalde groepen organismen wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Yolanda ten Thije e-mail: ytenthije@chello.nl


 

 

Project brede inventarisatie Grasweggebied gestart

In de Branding van 1 mei 2010 deed Sandy van den Ban een oproep om te komen tot de oprichting van een ecologiewerkgroep met als werkterrein het Grasweggebied.
Voor zo’n nieuwe werkgroep is het Grasweggebied ideaal omdat we daar te maken hebben met een klein, overzichtelijk nieuw natuurgebied dat uitermate geschikt is voor het volgen van de natuurontwikkeling. Inmiddels zijn er al vele positieve reacties binnen. Het leuke van een Ecologiewerkgroep is dat we gebruik maken van de deskundigheid van de verschillende werkgroepen en personen.
Afgelopen zomer heeft de plantenwerkgroep de planten geïnventariseerd en zoals verwacht kwamen we veel pioniersoorten zoals kamille en klaproos tegen maar we zagen ook soorten van de rode lijst. Deze twee soorten, met de kwalificatie gevoelig, zijn  kleine ratelaar en de korenbloem. De korenbloem dankt zijn naam aan zijn traditionele groeiplaats: op de akkers tussen het graan. Doordat de plant slechts weinig ruimte nodig had, kon hij hier tussen het hoge graan overleven. Door de teelt met zuivere granenmengsels komt de plant in dit milieu vrijwel niet meer voor. De kleine ratelaar is een plant uit de bremraapfamilie. Het is een halfparasiet op gras en graan. Van de graansoorten zagen we alleen de wilde variant, namelijk het kruipertje.

klik hier voor het verslag 07-07-2010, hier voor boomgaard 18-07-2011 en hier voor rond schapenwei 18-07-2011


 

 

Zaterdag 30 oktober gingen we met acht man sterk onder de deskundige leiding van Marlies van Santen vissen. Met drie grote schepnetten en 2 cuvetten wisten we 5 soorten vissen te vangen en op naam te brengen. De driedoornige stekelbaars is een van de sterkste vissoorten en komt voor in wateren die voor andere vissen te vervuild zijn. Net als de driedoornige is de tiendoornige stekelbaars een algemeen visje. Normaal gesproken komt hij in dicht begroeide wateren voor. Daar is in dit net gerealiseerde watergebied beslist geen sprake. Een ander algemene vissoort is de blankvoorn.

 

 

 

 

 

Door zijn groot aanpassingsvermogen komt hij in de meest uiteenlopende wateren voor. Een van de blankvoorntjes had een visbloedzuiger ( Piscicola geometra ) op zijn kop zitten. Bloedzuigers zoeken meestal een gastheer die al verzwakt is en zuigen zich vol met hun bloed.

 

 

 

 

In onze cuvet zat een tweede voorntje en we konden goed de verschillen tussen de twee soorten zien. De riet- of ruisvoorn lijkt erg op de blankvoorn en is hiervan te onderscheiden door de vooruitstekende onderkaak, de rode vinnen en de plaats van de rugvin, die dichter bij de staart staat. De blankvoorn heeft weer roodachtige ogen. Blankvoorns vormen het hoofdvoedsel van baars, de vijfde soort die we in het Grasweggebied hebben gevonden. De baars is één van de fraaiste inheemse vissen, met zijn donkere streeptekening, gestekelde rugvin met zwarte vlek en roodgetinte onderste vinnen. Behalve vissen zagen we ook nog een dikke groene kikker, een laat bontzandoogje en een waterhoentje. Al met al een zeer geslaagde excursie die we de komende tijd ook op andere plekken zullen herhalen.
Er staan voor de komende tijd verschillende activiteiten op het programma. Binnenkort gaan we de paddenstoelen inventariseren. Eline Vis heeft al aangeboden om ons daar mee te gaan helpen. In maart wordt er in samenwerking met De Vlinderstichting een monitoring route voor vlinders uitgezet. Hugo van de Slot wil ons helpen met de libellen en Ron Brouwer gaat ons helpen met de bijen en zweefvliegen. De korenbloem is door de platte vorm van de bloemen erg populair bij de zweefvliegen.  Zo zijn er diverse mensen die willen helpen om de flora en fauna van het gebied in kaart te brengen. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de komende activiteiten kan zich vrijblijvend bij mij opgeven. U wordt dan opgenomen in onze mailbox.


Yolanda ten Thije

Klik hier voor de website van Natuurlijk Grasweggebied

Deel deze pagina