Index (ga direct naar een item via onderstaande linkjes)

Geschiedenis

Nestkasten

Resultaten

Onderzoek

Educatie en voorlichting

Contact

 

Geschiedenis

In 2010 is vanuit de Vogelwerkgroep van de KNNV de ‘Uilenwerkgroep Voorne-Putten’ opgericht met als doel het onderzoeken, vergroten en beschermen van de uilenpopulatie in onze regio. De groep richt zich op dit ogenblik met name op de kerkuil. Midden jaren ‘60 was deze uil nagenoeg uit Nederland verdwenen door extreem strenge winters, het gebruik van landbouwgif en het steeds eenzijdiger worden van het agrarische gebied. De kerkuil stond tot vorig jaar op de Rode lijst. Dat wil zeggen dat deze uil door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangewezen als soort die extra aandacht en bescherming nodig heeft. Door inspanningen van alle uilenwerkgroepen in Nederland is het aantal van deze prachtige uil zo toegenomen dat hij sinds dit jaar van deze lijst af is, maar nog wel steeds onder de groep kwetsbare vogels valt. Onze inspanningen hebben in de afgelopen jaren dus zeker resultaat opgeleverd.


Nestkasten
Kerkuilen zijn echte nachtvogels en broeden vooral in boerenschuren. Vroeger hadden alle schuren een vliegopening, want men had graag uilen in de schuur omdat het echte ongedierteverdelgers zijn. Tegenwoordig worden alle schuren hermetisch afgesloten en bestrijden we muizen en dergelijke op een minder biologische manier. Hierdoor ging het met de kerkuilen ook gelijk een stuk slechter. Ze vonden geen plek om te broeden en door het eten van vergiftigde muizen stierven ze een nare dood.
Onze werkgroep had dit goed in de gaten en ging onder andere nestkasten maken en plaatsen in schuren met een (vaak door ons gemaakte) invliegopening. De andere uilensoorten worden door ons natuurlijk ook niet vergeten. Zo plaatsen we ook nestkasten voor de bos- en de steenuil en verzamelen we gegevens van verblijfplaatsen van de ransuil.

Resultaten

In 2010 zijn we begonnen met het plaatsen van zes nestkasten. In 2011 vonden we tijdens het controleren al twee kasten bezet en er zijn dat jaar zelfs zes jonge uilskuikens geringd. Dit gaf hoop voor de toekomst! In 2013 zijn we buitenkasten gaan maken om in bomen te hangen. Ook hier wordt nu met succes in gebroed. In 2014 was er een groot muizenaanbod en was dit ook te zien aan het aantal jonge uilen. In dit jaar hebben we bijna 40 uilen kunnen ringen! In 2017 is kast nummer 100 geplaatst en gaat het steeds beter met de kerkuil op Voorne-Putten. Er komen meer nestlocaties bij en hopelijk leidt dit ook tot meer broedsucces. Het komt soms ook voor dat de uilen een nestplaats kiezen buiten een kast. Hierdoor kunnen de jongen niet worden geringd, maar weten we in ieder geval wel dat er gebroed wordt.

 


Onderzoek
De uilen worden geringd om een beter inzicht te krijgen in met name broedsucces, overleving en verspreiding van de soort. Door middel van terugmeldingen van geringde uilen wordt veel informatie verzameld. Helaas worden de meeste (kerk)uilen op Voorne-Putten teruggemeld als verkeersslachtoffer. Ook dit is nuttige informatie, dus vindt of ziet u een geringde uil geef deze dan door aan de Uilenwerkgroep Voorne-Putten of via griel.nl. Gelukkig komen we ook regelmatig leuke terugmeldingen tegen, zoals volwassen uilen die vanuit andere locaties in Nederland (of België!) hun weg naar Voorne-Putten hebben gevonden en hier een nestkast bewonen. Naast het ringen van de uilen en het verzamelen van broedgegevens wordt er ook aan muizenonderzoek gedaan. We zoeken braakballen op de plaatsen waar de uilen roesten of broeden en pluizen deze uit om te ontdekken welke en hoeveel muizen er in onze regio gegeten worden. Zo kunnen we de verspreiding van deze zoogdieren in kaart brengen.

Educatie en voorlichting

Het pluizen van braakballen wordt ook ingezet als educatiemiddel. Tijdens kindermiddagen van het Zuid Hollands Landschap wordt er eerst iets verteld over het leven van de uilen en daarna gaan de kinderen zelf de braakballen pluizen. Deze activiteit is elk jaar weer een groot succes.
Verder geven we voorlichting aan agrariërs bij wie we een kerkuilennestkast plaatsen. De uil neemt  de ongediertebestrijding voor zijn rekening, dus het gif kan/moet in de kast. Ook geven we tips over eventuele aanpassingen op het erf om de omgeving nog uilvriendelijker te maken.

Om ook de inwoners van Voorne-Putten te informeren over onze werkzaamheden en de uilen in hun omgeving staan we een paar keer per jaar op een open dag, zoals Kom in de kas, de Fokveedag of de Excursie-estafette van de KNNV.

Contact
De Uilenwerkgroep Voorne-Putten bestaat uit Sjaak Lobs, Gerda Hos, Jan Alewijn Dijkhuizen, Jan Snoeij, Ed van der Spoel en Eveline van der Jagt. Mocht u een uil in de schuur of tuin hebben geef dit dan a.u.b. door aan ons. Ook horen we graag wanneer u een (dode) uil hebt gevonden met een ring. U kunt een mail met gegevens sturen naar uilenwerkgroepvoorneputten@gmail.com, neem contact op met de KNNV Voorne of stuur ons een bericht via de Facebookpagina van de Uilenwerkgroep Voorne-Putten.

Deel deze pagina