Klik op de titel

Verslag planten- en dagvlinderinventarisaties
Kanaalweg Westzijde en Nelson Mandelalaan 2020
Gemeente Hellevoetsluis

 

Verslag planteninventarisaties Landtong Rozenburg 2020
Gemeente Rotterdam

Verslag vegetatieopnamen Quackgors in het kader van het kierbesluit

In 2018 heeft het bestuur van de KNNV afdeling Voorne besloten om met alle werkgroepen van de KNNV een gezamenlijk onderzoek naar de effecten van de kier te gaan doen. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om het onderzoek op het Quackgors te gaan uitvoeren omdat dit gebied dicht bij de Haringvlietsluizen ligt, en de mogelijke effecten hier het grootst zullen zijn.
De onderzoeken in het jaar 2018 betreffen een 0 meting. Omdat deze onderzoeken plaatsvonden voor de inwerkingtreding van de kier, wordt de situatie van voor de kier vastgelegd. In 2019 heeft een tweede onderzoek plaatsgevonden, dit is het eerste onderzoek na de inwerkingtreding van de kier. In dit verslag kunnen de resultaten van 2019 vergeleken worden met die van 2018 en kunnen er eerste voorzichtige conclusies worden getrokken.
Het verslag kunt u hier inzien/downloaden.

De ontwikkeling van de Groenknolorchis en de Moerasgamander op Voorne in 2019

De plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne telt jaarlijks het aantal Groenknolorchissen op het Parnassiavlak en in Hoekje Jans, en telt de Moerasgamanders in de Gamandervallei en de Gentianenvallei.  Omdat de  Groenknolorchis en de Moersgamander zo`n zeldzame planten zijn, is het van belang de populatie ontwikkeling van deze soorten goed te monitoren. Tegen de verwachting in hebben beide soorten het goed gedaan in 2019.
Het verslag kunt u hier inzien/downloaden.

De Moerasgamander op Voorne

In de Duinen van Voorne komt een zeer zeldzame plant voor de Moerasgamander (Teucrium scordium). Omdat de Moersgamander zo`n zeldzame plant is, is het van belang dat de populatie ontwikkeling van deze soort gemonitord wordt. De plantenwerkgroep telt daarom elk jaar de aantallen en legt de coördinaten van de groeiplaatsen vast. Het verslag van de monitoring en enkele voorstellen voor het behoud en uitbreiding van de populatie kunt u hier inzien/downloaden.

Tellingen en inventarisaties/totaallijst gevonden planten duinen van Voorne

 

De plantenwerkgroep is een erg actieve werkgroep en gaat elke maandagavond inventariseren.
Veel van de inventarisaties vinden plaats in onze eigen Voornse Duinen. Op onze website stond tot nu toe een lijst uit 2007 met 638 soorten. Siem Snijders heeft onlangs deze lijst geactualiseerd en heeft in de verschillende verslagen van de pwg nog 45 nieuwe soorten gevonden. De lijst is nu weer volledig bijgewerkt tot 2015. Siem wil benadrukken dat er ongetwijfeld nog meer plantensoorten in de duinen te vinden zijn, maar die zijn niet aangetroffen in de gebieden die door onze pwg zijn geïnventariseerd. We kunnen er daarom met een gerust hart van uitgaan dat het werkelijke aantal soorten ruim boven de 700 soorten zal liggen. Daarmee is Voornes Duin een van de rijkste natuurgebieden in
Nederland wat betreft het aantal plantensoorten per oppervlakte eenheid.
Als je wilt, kan je de lijst downloaden voor verder gebruik.

 

 

Deel deze pagina