Programma
De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne bestaat uit een grote groep
enthousiaste leden die hun interesse voor vogels op allerlei manieren delen.
Een keuze uit onze activiteiten:
•    Broedvogel inventarisaties: op verzoek van Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
     Landschap en Staatsbosbeheer worden in het voorjaar territoria van
     broedvogels geïnventariseerd.
•    Zeetrektellingen
•    Roofvogel inventarisatie: Jaarlijks worden de roofvogels die in de winter
     op Voorne-Putten  aanwezig zijn geteld.
•    In de winter worden watervogels geteld.
•    Voor beginnende vogelaars wordt sinds 2012 een cursus aangeboden.
•    We doen slaapplaatstellingen van ganzen en aalscholvers
•    Telgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan Sovon.
•    Een aantal keren per jaar worden groepsexcursies georganiseerd.

Het programma van de Vogelwerkgroep Seizoen 2020-2021

De vergaderingen van de vogelwerkgroep worden op vrijdagavond gehouden in het bezoekerscentrum Tenellaplas. Aanvangstijd 19:45 uur.
Tijdens alle vergaderingen zullen we tijd en aandacht besteden aan actuele zaken en na de pauze (rond 20:30/20:45 uur) hebben we diverse presentaties gepland die ook voor mensen buiten de werkgroep interessant kunnen zijn.
Iedereen is van harte welkom.

De planning van de vergaderingen van het seizoen 2019-2020 hebben last gehad van de corona epidemie. Een aantal vergaderingen konden niet doorgaan. Hoe dit zal gaan in het seizoen 2020-2021 moeten we maar afwachten. Het onderstaande programma gaat er van uit dat alles gewoon door kan gaan.

Vanaf september gaat de VWG weer maandelijks vergaderen en zoals iedereen weet worden tijdens die vergaderingen de meest gevarieerde lezingen georganiseerd. Deze presentaties sluiten aan op het vergaderdeel en zijn voor iedereen die geïnteresseerd is vrij toegankelijk. De vergaderingen starten om 19:45 uur en afhankelijk van de agendapunten starten de presentaties om ca 20:30 uur.


Op 18 september heeft Albert de Jong van Sovon ons een lezing gegeven over 2019 - het jaar van de Wulp

Op 16 oktober krijgen de leden die het afgelopen seizoen hebben geïnventariseerd alle gelegenheid om over de resultaten te rapporteren.


Op vrijdag 13 november Is Hans Lammers van RWS uitgenodigd voor een lezing over Natura 200
 
Op 11 december staat gepland: Wilfried Reinhold, over Invasieve exoten

Op 8 januari 2021, krijgen de leden van de VWG weer de kans om hun zelfgeschoten vogels te tonen (de foto’s natuurlijk): “Foto’s uit eigen doos”.

Op 12 februari is Floor Arts uitgenodigd voor een verhaal over de bontbekplevier en de strandloper.

Op 12 maart zullen Hans op den Dries en Marja de Lange ons auditieve geheugen weer opfrissen. Vogelzang in bos en wei, park en duin komt als een symfonieorkest op ons af. Hoe haal je uit die geluidsmuur de afzonderlijke geluiden van al die soorten? Hoe klonk ook alweer een fluiter of tuinfluiter?

Op 9 april is nog geen lezing gepland. Informatie volgt

De laatste bijeenkomst van het seizoen is geen vergadering, maar dan gaan we op 11 juni samen in de omgeving van het bezoekerscentrum wandelen:
Wandel mee met de VWG (geen vergadering, aanvang direct om 19:45 uur)

Deel deze pagina