Koppeling KNNV afdeling Voorne aan de KNNV database via Waarnemingen.nl

Klik hier als u waarnemingen wilt invoeren of bekijken op KNNV afdeling Voorne op Waarneming.nl

Toelichting
Enige tijd geleden heeft landelijk bestuur van de KNNV besloten om voor het realiseren van een KNNV database aansluiting te zoeken bij Waarneming.nl. In Natura 200901 kunt u lezen waarom hiervoor gekozen is. Het belangrijkste voordeel is dat de ingevoerde waarnemingen eigendom zijn en blijven van de waarnemer en de afdeling, en dat de gegevens ook door de waarnemer en afdeling opvraagbaar zijn. Tevens zijn de gegevens beschikbaar voor gegevensverwerkende organisaties zoals SOVON, FLORON, RAVON, CBS, enz.
Samen met waarneming.nl is er flinke vooruitgang geboekt met het realiseren van de KNNV database. Er is inmiddels een eigen invoerscherm voor KNNV afdelingen ontwikkeld. Het bestuur van de KNNV afdeling Voorne heeft een eigen invoerscherm aangevraagd, en toegekend gekregen.

Aanmelden
Onderstaand volgt een uitleg hoe de KNNV-database via waarneming.nl werkt.
Om de KNNV database te vullen is het noodzakelijk dat de gegevens herkenbaar afkomstig zijn van een lid van de KNNV en de afdeling Voorne. Daarom is het belangrijk dat iedere KNNV-er zich registreert bij waarneming.nl en daarbij aangeeft lid te zijn van de KNNV landelijk en de afdeling Voorne. Dit gaat als volgt in zijn werk. Het eigen invoerscherm kan worden opgestart via de Internet Explorer met het volgende adres:http://knnvvoorne.waarneming.nl/index.php Dit adres komt ook op de website van de afdeling te staan dus u kunt ook via de afdelingswebsite opstarten.

U komt dan in het invoerscherm van de KNNV afdeling Voorne vervolgens moet u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord dat u voor waarneming.nl gebruikt.
U gaat dan naar mijn waarnemingen en kiest voor profiel, vervolgens kies u bij veranderen(rechts onder), voor lidmaatschappen. U kiest voor lidmaatschap toevoegen,
bij werkgroep kiest u voor KNNV landelijk en bij lidnummer voer u uw KNNV lidnummer in. Vervolgens slaat u op met invoeren. Om aan te geven dat u lid bent van de KNNV afdeling Voorne kies u nogmaals voor lidmaatschap toevoegen en kiest u bij werkgroep voor KNNV afdeling Voorne en sla op met invoeren. Bij overzicht staat nu dat u lid bent van de KNNV landelijk en de KNNV afdeling Voorne. Alle waarnemingen die u vanaf nu invoert worden dan opslagen in de KNNV-database en zijn ook weer als waarnemingen van de KNNV afdeling Voorne opvraagbaar.
Leden die nog geen inlognaam en wachtwoord hebben moeten zich eerst registreren alvorens het bovenstaande te kunnen uitvoeren.

Het werkgebied van de KNNV afdeling Voorne beslaat Voorne Putten, Rozenburg en Goeree Overflakkee. Waarnemingen binnen dit gebied zijn raadpleegbaar als afdelingswaarnemingen.
De afdelingskoppeling(invoerscherm KNNV afdeling Voorne) biedt minmaal de volgende functies: raadplegen van waarnemingen, overzichten van foto’s, overzichten van gebruikers, soortenlijsten, fenologie, gebiedenlijsten, statistieken per soort per gebruiker.

Voor het invoeren van losse waarnemingen is een invoerscherm beschikbaar. Voor inventarisaties is een snelinvoerscherm beschikbaar waarmee inventarisaties snel kunnen worden ingevoerd.
De snelinvoerlijst inventarisaties vindt u onder Overzichten/Gebieden. Selecteer het gewenste gebied. Rechts onder verschijnt de optie waarnemingen invoeren uit het hele gebied.
 Voor het invoeren van inventarisaties is het handig dat de werkgroepen 1 of meer personen aanwijzen die voor de werkgroepen de inventarisatie invoeren.

Ondergetekende is voorlopig ingesteld als regioadmin met als taak het beheren van de afdelingskoppeling, binnen de afdeling kan hiervoor nog een tweede persoon voor worden aangewezen.

Om de KNNV database tot een succes te maken is het belangrijk dat zo veel mogelijk leden en werkgroepen hun waarnemingen via de afdelingskoppeling(invoerscherm) registreren.
Het bestuur van de KNNV afdeling Voorne nodigt u hierbij van harte uit om u waarnemingen via : http://knnvvoorne.waarneming.nl/index.php te registreren.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact met ondergetekende opnemen.

Erik Ketting

 

Reageren?: info@voorne.knnv.nl

Deel deze pagina