maandag 21 december 2020

Op zoek naar onbekende nachtvlinders
Onbekend maakt onbemind, zeker bij een soortgroep als nachtvlinders is dat het geval. Momenteel gaat er veel aandacht uit naar dagvlinders en maatregelen voor bloemrijke tuinen en bermen. Nachtvlinders zijn ook belangrijke bestuivers. Tijdens alle stadia (rupsen, poppen en vlinders) dienen ze als voedselbron voor vele andere dieren; van vogel tot vleermuis. En diverse soorten nachtvlinders zijn gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven kunnen ze als indicators fungeren door op nieuwe plekken te verschijnen of juist door te verdwijnen. Grote thema's waar we middels inventarisaties een bijdrage aan kunnen leveren. En uiteraard om deelnemers kennis te laten maken met de enorme diversiteit aan kleine en grote vlinders, bezoekers te laten verrassen hoe prachtig gekleurd en getekend 'motten' kunnen zijn!

Pop up excursies
Het aantrekken van – en kennismaken met – nachtvlinders kan het beste in het donker worden gedaan met behulp van een felle lamp. Hiervoor is uiteraard stroom nodig. Om in de regio het nachtvlinderen op een hoger niveau te brengen is een subsidie aangevraagd bij het Betrekken bij Groen Fonds en een Ger van Zanen-voucher bij de KNNV voor de aanschaf van veldmaterialen (lamp/laken, aggregaat, vangpotjes, veldgids e.d., zie foto hieronder). Deze nachtvlinder-set wordt ingezet voor het gericht inventariseren van gebieden door de tijd heen. De meeste avonden worden aangekondigd als zogeheten pop-up- excursie zodat geïnteresseerden kunnen aanhaken. De komende vijf jaren worden minimaal 10 pop-up excursies per jaar georganiseerd. Zo wordt een onbekende soortgroep bij een breder publiek bekend en wordt een bijdrage geleverd aan kennisopbouw van de nachtvlinderstand in Groot-Amsterdam.

Lees hier het volledige verslag, met onder andere waarnemingen!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een Ger van Zanenvoucher.

Deel deze pagina