woensdag 6 januari 2021

Orchideeën van de Benelux

C.A.J. Kreutz | Kreutz Publishers | 2019 | 1.295 blz. | € 89 ( KNNV-leden € 30 korting tot eind februari 2021) | ISBN 9789080662681

Over orchideeën in Nederland is al het nodige geschreven, ook door de auteur van dit monumentale werk zelf. Maar niet eerder werd een zo volledige taxonomische en nomenclatorische atlas gepubliceerd. In België is er veel minder over de daar voorkomende soorten gepubliceerd. Met dit kloeke, uit twee banden bestaande werk vult Karel Kreutz het gat met maar liefst 1.295 pagina’s informatie over deze geliefde plantensoort.

Niet alleen de nu nog voorkomende inheemse soorten worden beschreven, ook de inmiddels verdwenen soorten. Doordat in de publicatie veel ruimte is ingeruimd voor ondersoorten en variëteiten, is het zo omvangrijk. Met soms paginagrote foto’s is er veel ruimte voor beeld, wat het boek ook een aangename bladerfunctie geeft. Met een uitgebreide beschrijving per soort van de verspreiding weet je ook meteen waar je zelf op zoek kunt als je een bepaalde soort in het echt wilt zien.
Naast de beschrijving per soort, gaat de auteur ook in op zaken als bedreigingen, achteruitgang, bescherming, wettelijke bepalingen en mogelijkheden tot herintroductie.

Het 7,2 kilo wegende boekwerk mag dan wat onhandig zijn voor in je rugzak, het is wel een uitstekende naslagwerk. Vergelijk de foto’s van de door jou gespotte orchideeën, bepaal welke (onder)soort je hebt gezien en lees meer over deze fraaie planten.

AANBIEDING:
Let op: Het boekwerk, dat tot stand kwam met steun van o.a. FLORON, Naturalis, het Prins Bernhard Cultuurfonds, KNNV Werkgroep Europese Orchideeën en de provincie Limburg kost normaal € 89.
Lezers van Natura krijgen nu tot het einde van februari 2021 eenmalig € 30 korting en betalen slechts € 59 (excl. verzendkosten).
Bestellen kan via: karel.kreutz@naturalis.nl

Deel deze pagina