Samen op weg
De KNNV werkt al jarenlang samen het IVN natuureduatie. Dat geldt landelijk, maar ook op afdelingsniveau. Op 16 februari 2016 hebben we de samenwerking voor het eerst vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Begin 2017 heeft ook de Heimans en Thijsse Stichting zich aangesloten.

De projecten die in 2016 al centraal stonden blijven ook de komende jaren actueel: Operatie Steenbreek, verbreden van het aanbod reizen en kampeervakanties en het verbeteren van de educatie.

De Heimans en Thijsse Stichting heeft twee activiteiten toegevoegd aan de samenwerking: de tweejaarlijkse Heimans en Thijsse Prijs en een jaarlijks symposium. Zie voor meer informatie over deze activiteiten de site van de Heimans en Thijsse Stichting.

Samenwerking afdelingen
Op deze plek, en het intranet, verzamelen we de komende tijd informatie die kan bijdragen aan samenwerking in de afdelingen. Zie hiervoor het inspiratiedocument Lokaal samenwerken werkt en de modelsamenwerkingsovereenkomst voor lokale afdelingen. We zullen deze informatie regelmatig verversen en aanvullen en ontvangen daarvoor graag ervaringen vanuit afdelingen.

Heb je vragen over de samenwerking van KNNV en IVN, zowel landelijk als op afdelingsniveau, dan kan je altijd terecht bij bureausecretaris van de KNNV Yvonne van Putten of de verenigingssecretaris van IVN Rob Meijers.

Yvonne van Putten
Bureausecretaris KNNV (dinsdag, woensdag, donderdag)
Postbus 310, 3700 AH Zeist
T: 030 - 2314797
E: bureau@knnv.nl

Rob Meijers
Verenigingssecretaris IVN (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
T: 06 - 48353808
E: r.meijers@ivn.nl

Deel deze pagina