Het Landelijk Bestuur zoekt kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als een algemeen bestuurslid.

Vacature secretaris van het Landelijke Bestuur
Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van de KNNV. Je bent verantwoordelijk voor het landelijk beleid van de KNNV. Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnenuit. Je hebt ervaring in een verenigingsbestuur en kan beleidsmatig denken. Je werkt mee aan het opstellen van de jaarplannen en de visie op de langere termijn.
Samen met de voorzitter stel je de agenda voor bestuursvergaderingen op. Je verzorgt de verslagen en notulen van de vertegenwoordigende vergadering (VV) en de bestuursvergaderingen. Je bewaakt de voortgang van de bestuurlijke besluiten en processen. Je werkt nauw samen met onze bureaumedewerkers.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.

Vacature algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ben je verantwoordelijk voor het landelijke beleid van de KNNV. Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnen uit. Expertise op het gebied van ledenwerving en -binding, educatie of natuurbescherming is zeer gewenst.
Download de vacaturetekst voor de volledige taakomschrijving.

We nodigen kandidaten uit zich te melden bij de voorzitter van het Landelijk Bestuur Bart Heijne, e-mail: voorzitter@knnv.nl

Deel deze pagina