Wonderbaarlijk mooi, wiegend in de wind. Dat zijn grassen! Grassen en schijngrassen zijn intrigerend divers. Grijp je kans om er meer van te leren. Ook niet-kenners zijn van harte welkom op een studiedag Grassen en Schijngrassen.

Datum: zaterdag 18 mei 2019.
Locatie: Restaurant Campman, Hartenseweg 23, 6871 NB Renkum.
Aanmelden: Helaas niet meer mogeljik. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, u kunt wel op de reservelijst geplaatst worden: ina.vankeulen@chello.nl
Kosten: € 10,- p.p. betaling uitsluitend contant.

Programma
Ontvangst is tussen 10 en 10.30 uur in het Mussennest achter het Informatiecentrum.

Opening door Bart Heijne (KNNV landelijk bestuur)
10.30 - 11.15 uur: Lezing “Inleiding in de Grassen en Schijngrassen” door Erik Simons. Erik is district coördinator van Floron en kenner van de flora van het Renkums Beekdal bij uitstek.
11.15 – 12.00 uur: Lezing “Grassen en het Nederlandse natuurbeleid.” door Dick Bal. Dick Bal van het Ministerie van LNV zal  ingaan op de rol die grassen spelen als belangrijke component van (internationaal) beschermde ecosystemen. Hoewel grassoorten geen hoge ‘aaibaarheid’ hebben, bepalen ze wel de structuur van graslanden, vormen ze voedsel voor dieren en zijn ze kwaliteitsindicator voor habitattypen.
12.30 -13.30 uur: lunch. Koffie en thee is aanwezig. Lunch graag zelf meenemen.
13.30 -16.00 uur: excursie in het Renkums Beekdal o.l.v. Erik Simons.
Sluiting

S.v.p. meenemen: Flora van Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse Flora en een loep.
Voor determinatie kan er gebruik gemaakt worden van binoculairs.

Restaurant Campman is bereikbaar met openbaar vervoer via buslijn 352 Europalaan. Er is een oplaadpunt aanwezig voor auto en fiets.

Deel deze pagina