Welkom bij de KNNV-afdeling Leiden!

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Leiden, ook verkort te noemen KNNV-afdeling Leiden, is opgericht op 29 november 1902 en heeft tot doel:
- het vermeerderen van kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis,
- het aankweken van de belangstelling voor en de liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging
- en het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.
Dit gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.

De KNNV-afdeling Leiden is te bereiken via het e-mailadres: secretaris@leiden.knnv.nl
Overige contactgegevens huidige secretaris KNNV-afdeling Leiden: Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten, telefoon 071-5612894.

Leden van de KNNV-afdeling Leiden ontvangen drie keer per jaar het periodiek Bladgroen (het gezamenlijke blad van KNNV- en IVN-afdeling Leiden) waarin informatie over de lezingen, excursies en determinatieavonden. Bovendien ontvangen de leden een Daucallium+, met resultaten van uitgevoerd onderzoek.

Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de landelijke KNNV, hetgeen de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen alsmede aan landelijke evenementen.

Verder ontvangt elk lid het blad van de KNNV, Natura.

De KNNV-afdeling Leiden is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij schenkingen is er dus sprake van belastingvoordeel. Nadere gegevens zijn te vinden door 'ORGANISATIE' en vervolgens 'BESTUUR' aan te klikken. Het fiscaal nummer van de KNNV-afdeling Leiden is 8186.33.013.

Webmaster: Jan Westgeest,

Deel deze pagina