In het tijdschrift Natura is een reeks inspirerende natuurbeschermingsverhalen verschenen.

KNNV Tilburg: Paul van Wielink doet al jarenlang onderzoek naar de insecten in de Kaaistoep: Ieder jaar waardevoller!

Werkgroep Europesche Orchideeën (WEO): Succes door samenwerking. De vliegenorchis in de Gronseledel.

KNNV Gouda: Interview Frans Kingma. Natuurbescherming met zachte én met harde hand.

KNNV Vriezenveen: Faunapassage bij Vriezenveen. De aanhouder wint.

KNNV Deventer: Doorzettingsvermogen in het Oostermaet. Al meer dan 45 jaar niet uit het veld te slaan.

In september en oktober 2018 organiseerde het Landelijk bestuur drie provinciale / gewestelijke bijeenkomsten Natuurbescherming. Zij wilde in elk gewest met de afdelingen bij elkaar te komen. Het uitwisselen van informatie en kennis over het provinciale natuurbeleid staat centraal. De achterliggende gedachte hierbij is dat het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is verschoven. KNNV afdelingen binnen een provincie kunnen elkaar op dit onderwerp versterken. Daarvoor moet je elkaar kennen en kunnen vinden als het nodig is.

Lees het verslag van deze bijeenkomsten.

Deel deze pagina