Welkom op de website van de NatuurBeschermingsCommissie (NBC) van de landelijke KNNV. Op deze website worden een aantal handvatten aangereikt voor het beschermen van de natuur in uw omgeving.

Natuurbescherming is een van de 'speerpunten' in de doelstellingen van de KNNV. De Natuurbeschermingscommissie (NBC) ondersteunt activiteiten binnen de vereniging op het gebied van natuur­bescherming en natuurbeheer.

Juist nu onze overheid minder belang lijkt te stellen in de Nederlandse natuur, probeert de KNNV tegengas te geven. De bescherming van onze natuur verdient alle aandacht. De Natuurbeschermingscommissie (NBC wil daarom de vele natuurkennis in de vereniging mobiliseren en ten dienste stellen van natuurbeschermingsactiviteiten. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken, zoals het nemen van beschermende maatregelen voor flora en fauna, het onderhoud van natuurgebieden, overleg over planologische gebieden en het kritisch volgen van de wetgeving op het gebied van natuur en milieu.

De NBC geeft advies aan afdelingen, besturen en werkgroepen binnen de KNNV, organiseert excursies, studiedagen en cursussen, en geeft via een aantal dossiers informatie over verschillende aspecten van natuurbescherming en natuurbeheer op deze website.

De landelijke KNNV is opgericht op 26 januari 1901 door onder meer H.W. Heinsius, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. De voornaamste doelstellingen zijn "de drie N's": Natuurbeleving, Natuurstudie en Natuurbescherming. Sinds 1951 draagt de vereniging het predicaat 'koninklijk'. De KNNV geeft het blad Natura uit dat alle KNNV-leden (inclusief jeugdleden) ontvangen, met daarin artikelen over het bestuderen en beschermen van de natuur. De KNNV heeft ca. vijftig afdelingen, waar de leden actief in zijn.

Deel deze pagina