Nazomer in het Beatrixpark in Lunetten

Datum: 
7 sep 2019 - 14:00 tot 16:00

Zaterdag 7 sep 14:00 – 16.00 Nazomer in het Beatrixpark in Lunetten

Derde themawandeling (4 jaargetijden in historische context)

Nationale Nachtvlindernacht in Houten

Datum: 
30 aug 2019 - 21:00 tot 31 aug 2019 - 01:00

30 augustus 2019 Nationale Nachtvlindernacht in Houten

Nationale Nachtvlindernacht In Houten! De Milieuwerkgroep Houten én de IVN Nieuwegein-IJsselstein organiseren lokaal de Nationale nachtvlindernacht op vrijdagavond 30 augustus bij de kinderboerderij in Houten, in het NME lokaal en buiten. Adres: Keercamp 13!

Vogelexcursie bij De Hoogekampse plas

Datum: 
7 sep 2019 - 09:00 tot 11:00

De Hoogekampse plas ligt aan de noordoostzijde van de stad Utrecht, bij Fort Voordorp  en  de Biltse sportvelden,. In de zomerconvo schetste Wigle Braaksma op bladzijde 6-7-8-9  het ontstaan en de historie van deze plas, werd de bemoeienis van de Vogelwacht Utrecht met deze vogelrijke locatie toegelicht en werd tenslotte vooruitgeblikt naar de nabije toekomst. Omdat KNNV-leden/lezers van deze Convo mogelijk geïnteresseerd zijn in een bezoek aan deze vogelrijke plas, is de Vogelwacht Utrecht bereid om een korte vogelexcursie te organiseren.

Met de IVN afdeling Nieuwegein IJsselstein bezoek aan de Bossenwaard IJsselstein

Datum: 
26 aug 2019 - 19:00 tot 29 aug 2019 - 21:00

De uiterwaarde ‘Bossewaard’ in Nieuwegein is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. In het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ zijn er o.a. geulen gegraven. Door deze verandering is er een milieu ontstaan zoals dat vroeger vaker langs de rivieren voorkwam; slikkige rivieroevers die regelmatig overstromen. In dit milieu komen pionier vegetaties tot ontwikkeling die lange tijd zeldzaam waren in Nederland zoals o.a. slijkgroenvegetatie.

Vorig jaar hebben we dit gebied ook bezocht, maar in het dynamische milieu van de uiterwaarde kan de vegetatie in één jaar sterk veranderen.

KNNV Amersfoort: Spetterdag naar Fort Everdingen

Datum: 
8 sep 2019 - 09:15


Voor de Spetterdag gingen we dit jaar naar Fort Everdingen en het omliggende natuurgebied, op de zuidoever van de Lek ten westen van Culemborg. We krijgen een rondleiding door het fort, en daarna gaan we struinen door het natuurgebied in de uiterwaarden met Leendert Smit en Mia Wittop Koning als gidsen.

Voor een impressie, zie Terugblik Spetterdag 2019 

Stadsplanten in Utrecht

Datum: 
7 sep 2019 - 08:30

 

Stadsplanten in Utrecht

Vorig jaar heeft Wim Vuik ons een onverwachte kant van Utrecht laten zien.
Onder leiding van Wim gaan we vandaag een nieuw stuk van Utrecht verkennen.

excursie Korte Duinen Soest op zoek naar de boomvalk, o.l.v. Ellie Fluitsma

Datum: 
31 aug 2019 - 10:00

We gaan op zoek naar de boomvalk in de Korte Duinen en het nabijgelegen Monnikenbos.
In de Korte Duinen heeft het zand nog vrij de ruimte om te stuiven en zijn er enkele prachtige bosjes met jeneverbesstruiken te vinden.
Hier komen dieren voor zoals de zandhagedis, roodborsttapuit, boom¬leeuwerik, boompieper, zwarte specht, raaf, ree, das
en diverse aan dit milieu gebonden soorten bijen, vlinders en andere insecten.

Floragroep

Datum: 
4 aug 2019 - 10:00

Lacatie: parkeerplaats Bert Bospad langs de Kanaaldijk bij Hollandse Rading

Velt-activiteit: Rondleiding over drachtplanten

Datum: 
29 jun 2019 - 10:30 tot 12:00

Rondleiding over Drachtplanten Tijd: 10.30 tot 12.00 uur (je bent welkom vanaf 10.15 uur) 

Bijendrieluik deel 3

Plaats: Kwekerij de Bijenkans - Groenekanseweg 142 in Groenekan (Groenekanseweg 142, 3737 AJ Groenekan) 

Prijs: gratis.

Deel deze pagina

Abonneren op Utrecht