Excursie IJssel bij Deventer (uiterwaarden)

Datum: 
6 sep 2020 - 09:00 tot 17:00

Voor deze excursie gaan we naar de uiterwaarden bij Deventer.
Zoals bekend worden er momenteel diverse ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in het stroomgebied van de grote rivieren. 
Dit in het kader “Ruimte voor de rivieren”. Hierdoor krijgen de rivieren meer ruimte waardoor de kansen op overstromingen worden verkleind. 
Daar waar het mogelijk is worden de dijken verhoogd en verlegd. Ook worden binnendijks nevengeulen gerealiseerd.

Cursus ‘Klimaatverandering in Twente`

Datum: 
16 mrt 2020 - 19:30 tot 21:30

 
In verband met het Coronavirus gaat de cursus niet door!

Klimaatverandering in Twente – en de gevolgen voor Twentenaren.

Het specifieke Twentse landschap met zijn stuwwallen en hoge zandgronden en steden in ‘putjes’ vraagt om een eigen en rigoureuze aanpak als het gaat om de gevolgen van extreme hitte en wateroverlast en droogte voor de inwoners in toom te houden.

Excursie Egheria (herfst)

Datum: 
20 sep 2020 - 09:00 tot 12:00

Deze excursie gaat naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria bij de Lutte. We lopen via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg door het gebied. Het is een oud Twents hoevenlandschap met oude boerderijen, omgeven door akkers, houtwallen, weilanden en bossen.

Excursie Buurserzand (natuurbeleving)

Datum: 
16 aug 2020 - 09:00 tot 12:00

Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk een droog en kaal stuifzandgebied.
In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen.
In de vochtige heidevegetatie komen o.a. soorten als Veenbies, Veenpluis en Klokjesgentiaan en ook Beenbreek voor.
Het is ook het leefgebied van een relatief grote populatie Gentiaan blauwtjes, een soort waar het slecht mee gaat in ons land.

Afgelast! Insecten studiemorgen

Datum: 
9 mei 2020 - 10:00 tot 12:00

Wanneer je geïnteresseerd bent in Insecten zijn er de komende weken verschillende activiteiten van onze Insecten/Vlinderwerkgroep:

Zaterdag 9 mei - Excursie in de Vitenstuin van 10 – 12 uur: insecten studiemorgen

Voor deze activiteit geldt: details volgen z.s.m.

Vragen? insecten@ivnzwolle.nl

Afgelast! Insecten-studieavond

Datum: 
9 apr 2020 - 20:00 tot 22:00

Voor april staan er 2 activiteiten op het programma van onze werkgroep:

Donderdag 9 april: Insectenstudieavond

Vrijdag 24 april: Start van de Insectencursus

Door de Corona-crisis komen beide op losse schroeven te staan, maar het voelt nog nét iets te vroeg om deze nu al af te blazen. Daarom zullen we na 6 april (of eerder) z.s.m. laten weten wat er wel of niet door zal gaan, eventueel aangepast.

Bezoek aan het Aamsveen blijft voorlopig nog staan

Datum: 
15 aug 2020 - 10:00

Wij zullen later deze zomer bezien of er ook dit jaar weer een veldcollege onder leiding van André Jansen zal zijn.
Met hem willen wij het Aamsveen verkennen en bezien hoe het staat met
de ontwikkeling van het hoogveen na de ingrepen.

 

Excursie Puntbeek (landschap)

Datum: 
15 mrt 2020 - 09:00 tot 13:00

We maken een excursie in de omgeving van de Puntbeek ter hoogte van de buurtschap Punthuizen in het grensgebied met Duitsland ten oosten van Beuningen.
De wandeling gaat door een jong ontginningslandschap, een oude buurtschap en natuurgebieden.
Onderweg komen we door het landgoed Meuleman met bos, heide en jeneverbesstruwelen dat deel uitmaakt van het Lutterzand, langs het natte natuurgebied Punthuizen en door de droge Beuninger Achterheide.

Deel deze pagina

Abonneren op Overijssel