De Stichting Fondsen KNNV beheert de gelden uit giften en legaten. Doel van de Stichting Fondsen is het financieel ondersteunen van alle geledingen van de KNNV en van KNNV-activiteiten.

Focus
De nadruk van de activiteiten van de Stichting Fondsen KNNV ligt op:
• het verlenen van subsidies voor publicaties van afdelingen en werkgroepen van de KNNV;
• bijdragen aan bijeenkomsten op het gebied van natuurbeleving;
• natuurstudie en natuurbehoud;
• ondersteuning bij de aanschaf van noodzakelijke apparatuur (zoals microscopen).

Voor subsidiëring komen projecten in aanmerking die binnen de drie doelstellingen van de KNNV liggen.

Subsidie aanvragen
Wilt u een subsidie aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in.
Voor de voorwaarden voor toekenning van subsidie verwijzen we naar het document onderaan deze pagina.

ANBI-status

De Stichting Fondsen KNNLogo ANBIV heeft, net als de KNNV, de ANBI-status. De stichting is dus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift aan de Stichting Fondsen (en aan de KNNV) kunt aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting, en dat legaten zijn vrijgesteld van successierechten. Klik hier voor onze kerngegevens.

Doe een gift
Doe een gift aan de Stichting Fondsen van de KNNV.
Dit kan via rekening NL19 ABNA0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV, te Driebergen-Rijsenburg

Meer weten?
Heeft u vragen aan of wilt u een gesprek met de Stichting Fondsen KNNV? Neem dan contact op met de secretaris:

Stichting Fondsen van de KNNV
Secretaris mw. M. (Marchien) van Looij
Postbus 310
3700 AH Zeist
e-mail: secretaris@fondsen.knnv.nl
www.knnv.nl/stichting-fondsen

Deel deze pagina