Coördinator: Nel Kempers

De vogelwerkgroep
1 neemt deel aan de midwintertellingen in het Gouwebos en de Voorofsche polder
2 onderhoudt nestkasten in het Gouwebos en het Reeuwijkse Hout.
3 onderhoudt nestkasten voor oeverzwaluwen die op het industrieterrein Gouwe park zijn geplaatst.

Midmaandwintertellingen Gouwe bos en Voorofsche polder
Tussen Waddinxveen en Boskoop ligt het Gouwe Bos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Tussen het Gouwe bos en de Gouwe ligt de Voorofsche polder dat wordt beheerd door het Zuid Hollands Landschap (ZHL). Ieder jaar worden in deze gebieden door leden van de vogelwerkgroep midmaandwintertellingen gedaan. De gegevens worden doorgegeven aan SOVON en wat betreft het Gouwe Bos aan SBB en wat betreft de Voorofsche polder aan ZHL.In de afgelopen periode van november tot maart zijn er zes tellingen gedaan. Deze tellingen verlopen langs een vaste route door het Gouwe bos en langs de dijk van de Voorofsche Polder. Meten is weten en door de getelde aantallen te vergelijken met vorige jaren krijg je een indruk over verspreidingen en trends gemeten in de populatie van de vogels. De Voorofsche polder is natter geworden sinds het ZHL dit beheert. Het Gouwe bos wordt ouder, waardoor er andere vogels in voorkomen.

Nestkasten  ophangen kast voor de Bosuil
Sinds enige jaren hangen in het Gouwe bos nestkasten. Jaarlijks worden in het najaar deze kasten schoongemaakt en zo nodig vervangen. Tevens kan gecontroleerd worden of de kasten zijn gebruikt.

Oeverzwaluwenhotel 
Tijdens de aanleg van het industrieterrein Gouwe Park hadden zich enkele jaren geleden oeverzwaluwen genesteld in bergen zand. De bouw van een bedrijfspand moest worden stilgelegd, omdat volgens de Flora en Fauna-wet het niet is toegestaan broedende vogels te verstoren. Om herhaling te voorkomen is afgesproken dat er nestgelegenheid zou worden gemaakt voor deze zomergasten.  Een aantal organisaties waaronder de Gemeente Gouda, Cyclus en Milieudefensie hebben zich ingespannen om dit realiseren. Gekozen is voor houten nestkasten, omdat daar in Engeland goede ervaringen mee waren. Na goed overleg en dankzij sponsering van enkele bedrijven van het Gouwe Park staat er nu een oeverzwaluwhotel.

oeverzwaluwenhotelDe kasten zijn ontworpen en gebouwd door Evert Hasselaar uit Gouda. Het hotel bestaat uit 5 kasten opgehangen tussen palen op een landtong aan het water en biedt plaats aan 150 stelletjes. Afgelopen maart hebben een aantal vrijwilligers de nestholtes gevuld met een mengsel van zand en leem. De kasten zijn vanaf de N207 goed te zien. Een groepje vrijwilligers van IVN, KNNV en Milieudefensie zullen het onderhoud op zich nemen. In het verleden is  bewezen dat dit terrein geschikt is. Twee keer hebben de vogels hier in het zand gebroed. De aanvliegroute is vrij gebleven van begroeiing, de bomenrij langs de weg is onderbroken. Maar of de oeverzwaluwen deze nestgelegenheid net zo geschikt vinden als dat wij denken, dat moet in de toekomst blijken. De ervaring leert dat het wel eens een paar jaar kan duren voordat er echt genesteld wordt. 

                                                                                

 

  

 

Deel deze pagina