De excursie genoot een goede belangstelling. 15 Deelnemers werden door Bram Jongsma onder goede weerscondities, geleid door een geologisch, natuur en een vleugje cultuur, interessant gebied. De zuidhelling van de Lemelerberg. De naam van de Lemelerberg geeft aan dat er ooit leem is gewonnen. Deze excursie was voor Bram de laatste als voorzitter van de excursie commissie, en bij deze bedanken wij hem voor zijn bekwame en altijd goed voorbereide excursies.

De wandeling met prachtige vergezichten voerde langs de zuidflank van de Lemelerberg. (afslag zaal Dijk) Bos, heide, jeneverbesstruwelen, zandverstuivingen met alles wat daarbij hoort. Het ontstaan van de Lemelerberg volgens een legende, aldus Bram, is het werk van een reus, die boos het nog overgebleven zand in de gescheurde zak op zijn rug ter plekke uitschudde. De hele zak zand was eigenlijk bedoeld om de Zuiderzee te dichten! De geologie wetenschap verteld een ander verhaal. Tijdens de wandeling vertelde Bram over nieuwe inzichten m.b.t. het heide beheer, dood hout leeft, jeneverbessenbestand, bos dat gekapt is om zandverstuiving te creëren en de successie hiervan. Vastlegging van het zand met als basis een alg en het eindstadium bos. Maar ook dat door grondberoering het zand opnieuw kan gaan stuiven (dynamiek).

Met name bij het open gedeelte werd gekeken naar mossen en korstmossen met uitgedeelde loepjes en veldgidsen. En dan blijkt dat deze discipline niet de gemakkelijkste is om soorten op naam te brengen. Wel stap je, kijkend door een loep, een wereld binnen van een bijzondere schoonheid. Enkele soorten; rafelig Bekermos, ruig Haarmos, open Rendiermos, rood Bekermos en grijs Kronkelsteeltje. Deze laatste is eigenlijk een exoot en gevreesd om z’n snelle vermeerdering.

Vogels lieten zich maar spaarzaam zien en horen. Wel o.a. 1x een Raaf gehoord en aan het eind van de excursie 4 Buizerds gezien, die op thermiek naar hogere sferen schroefden. Een mooie excursie naar een toch relatief onbekend gebied. (verslag: Johan Niphuis) 

Deel deze pagina