Met 21 deelnemers in 5 auto’s vertrokken we rond 08.00 u. richting Balkbrug naar het dal van de Reest, net over de grens van Drente. De weerscondities waren uitstekend, 100 % zon, zwakke, zij het een ietsje frisse N.O. wind en temperaturen oplopend tot ± 14 ºC.  

Start wandeling vanaf een parkeerplaatsje aan de Nieuwe Dijk in de buurtschap Pieperij. De excursie voerde door een gebied dat eerder bestond uit 2 afzonderlijke reservaten. Na 1997 zijn deze reservaten samengevoegd en is een stuk voormalig landbouwgrond opnieuw ingericht en toegevoegd. Met de vrijgekomen grond is een uitkijkheuvel gerealiseerd, vanwaar het gebied goed is te overzien. Ook is een goedbezochte, permanente oeverzwaluwenwand van beton aangelegd (tijdens de werkzaamheden van de herinrichting vestigde zich spontaan een kolonie Oeverzwaluwen in het zanddepot). En verder word het waterpeil beheerd met een omleiding (van de Reest) en stuwtjes om tijdens hoog water benedenstrooms wateroverlast te voorkomen en ter plekke het water langer vast te houden. Het totale plaatje. Een zeer fraai landschap met heel veel variatie in o.a. reliëf, veel open (heide en grasland) terrein met hier en daar wat struweel, waterpartijen (o.a. het Meeuwenven, een zgn. Pingo-ruïne), gemengde bossen en een kleine zandverstuiving.

En dit alles wordt extensief beheerd door Schotse Hooglanders en schapen, met als gevolg dat er ook een grote variatie aan flora en fauna is, en m.n. de avifauna. Omdat het nog vrij vroeg in het voorjaar was ging de meeste aandacht ook uit naar de grote verscheidenheid aan vogels. Op één morgen 60 soorten. Voorwaar geen geringe score. O.a. Kneu, Geelgors, Groenling, Fitis, Koekoek, Oeverzwaluw, Holenduif, Torenvalk, Ooievaar, Boomleeuwerik, Wulp, Goudvink, grote Lijster, Boomkruiper, Buizerd, gekraagde Roodstaart, Putter, Raaf, Staartmees, Rietgors, Glanskop, Blauwborst, Roodborsttapuit, bonte Vliegenvanger, Dodaars, Kuifeend, Goudhaantje en grote bonte Specht.

Wat de flora betreft werden en aantal vroegbloeiers genoteerd, o.a. Krent, Speenkruid, Pinksterbloem, Paardenbloem, Madeliefje, gewone Veldkers. Lelietje der dalen en kleine Maagdenpalm (waarschijnlijk van de buurman). Verder een aantal vroege vlinders, Witje spec. Bontzandoogje, Boomblauwtje en Citroenvlinder. Groene en bruine Zandloopkever werden gezien, een graafbijtje met fel geel gekleurde poten, een graafwesp, zwart met een rood achterlijf, een levendbarende Hagedis en Zandhagedis, Ree en Haas.  Al met al een bijzonder mooie morgen! (verslag: Johan Niphuis)

Deel deze pagina