De belangstelling voor de avondwandeling over Fayersheide op zowel 6 als 7 augustus was overweldigend. Op beide avonden kregen plm. 40 personen een rondleiding, opgesplitst in drie kleinere groepjes. Helaas moest de Natuurhistorische vereniging toch nog een aantal mensen teleurstellen om te voorkomen dat de groepen te groot werden. De weersomstandigheden op dinsdagavond waren optimaal en de muggen (en blee’n) nauwelijks lastig. Een groot aantal deelnemers kende Fayersheide alleen maar als “stuk bos” vanaf de verharde Walstraat. Nu dus de kans om dit “onbekend maakt onbemind” gevoel een halt toe te roepen! Dat werd door een grote groep met beide handen aangegrepen en dat lukte zeker. Iedereen was enthousiast en verrast door de grote variatie aan doorkijkjes in dit toch kleine gebied. Het licht glooiende landschap, de bijzondere en kwetsbare plantengroei en de spontane vondsten van wespspin, heideblauwtje en levendbarende hagedis zorgden daarvoor. Enkele aanwezige vrijwilligers van IVN Almelo en de Eikenhakhoutbrigade die helpen in Fayersheide bij het beheer van o.a. de houtwallen gaven aan dat extra vrijwilligers goed van pas komen bij het onderhoud op Fayersheide!Fayersheide bleef bij de grote ruilverkaveling gespaard, maar de bijzondere flora liet wel een aderlating door verlaging van (grond)waterpeilen in de directe omgeving.Een kijkje bij het drooggevallen “schoapengat” (de schapenwasplaats) met daarbij als referentie een foto van augustus 1948 met op dezelfde plek een in een flinke plas water badende mejuffrouw maakte dat overduidelijk. Maar nog steeds is er van Fayersheide vlot een flinke lijst aan beschermde en rode lijst soorten op te sommen. En waar deze avond speciaal op ingezet was, lukte uitstekend: de helderblauwe klokjesgentianen bloeiden in grote aantallen, de bloemen zelfs nog prachtig geopend in de avondzon.

Doordat er op beide avonden een overweldigende belangstelling  was is op woensdagavond 14 augustus nogmaals een publiekswandeling gehouden. Ook op deze avond waren weer ca 40 personen aanwezig die allemaal weer verrast waren van deze natuurparel zo dicht bij ons dorp.      

Deel deze pagina