Kort verslag Excursie Zandstuvebos op 12 oktober 2013

Na een regendag vrijdag, was het deze zaterdag wel “donker” weer, maar droog toen we met  5 personen vertrokken vanaf het Manitobaplein. Op het parkeerterrein ter plekke troffen we ook 2 personen zodat het totaal van 7 een mooie groep vormde. Later brak zelfs de zon nog door èn er was koffie onderweg voor de liefhebbers, dank zij Gerrit.

Met Herman aan het hoofd trokken we over de looppaden door het gebied, links en rechts allerlei paddenstoelen ontdekkend, waarbij Herman dan de naam en eigenschappen plaatste. Diverse soorten en aantallen passeerden de revue ( van heel kleine tot reuzensoorten, teveel om alles op te noemen) waarbij echter de Kopergroenzwam de meest interessante vondst bleek. Ook troffen we de grote Sponszwam en de Koeienboleet aan.

Kopergroenzwam

Het was merkbaar dat het gebied de dag ervoor veel regen had gehad (niet alleen te merken aan de grote plassen) want er stonden relatief veel paddenstoelen die er een dag eerder nog niet waren, zo snel gaat het in de natuur blijkbaar.

Plooivlieswaaiertje, sterk toegenomen door klimaatverandering (opwarming)

Al met al was het een goede en leerzame ochtend besteding. Groet’n Dick.

Deel deze pagina