Verslag Vogelexcursie Dollard.

Het is zaterdag 17 Januari en de K.N.N.V. hield een vogelexcursie naar de Dollard e.o. .De deelname voor deze dag bestond uit 13 personen. Na de vele regen en harde wind van de afgelopen week waren ons de weergoden deze dag goed gezind. Veel zon, weinig wind, en temperaturen van om het vriespunt tot plus vier graden. In verband met hoogtij bij Nieuw Statenzijl waar vogelkijkhut de Kiekkaste staat, begonnen we de excursie bij Eemshaven. Op drie verschillende punten werd hier naar vogels gespot maar de oogst was schraal, ook al natuurlijk door de hoge waterstand. Leuke soorten die we hier scoorden waren: Sneeuwgorzen 4 st, Drieteenstrandlopers 25 st, Steenlopers, en Paarse strandlopers 3 st. Ook de vele Bergeenden en de foeragerende Wulpen waren het aankijken nog meer dan waard. Op de valreep werden er ook nog 14 Kluten waargenomen die na enkele minuten ook al weer op de wieken gingen. 

Van hier ging de tocht naar Termunten, hier werd het haventje aangedaan, maar ook hier weinig vogels, zelfs in de begroeiing werd niets gespot. Nadat hier ook nog de plaatselijke visboer werd aangedaan voor een lekkere warme vis ging het verder. Gemaal Fiemel, en de Punt van Reid waren de volgende observatie punten. Ondertussen werd het eb en hoopten we op meer vogels en soorten. Maar ondanks een wandeling hier ook weinig vogels alleen ; enkele vrouwtjes Nonnetje, 1 Waterpieper en enkele duizenden Brandganzen waren wel de krenten in de pap. Op grote afstand waren nog wel 11 gewone zeehanden te zien.

De tocht ging verder door de Johannes Kerkhovenpolder, Breedbaatpolder, en Reiderwolderpolder. Mooie vergezichten hier, eindeloze akkers met hier en daar een boerderij maar weinig vogels. Buizerd 6 st, Blauwe kiekendief 1 st, Kramsvogels 4 st,  enkele Torenvalken en Brand en Toendra Rietganzen was de oogst. Wel vloog er nog een groepje kleine vogeltjes op van een omgebouwde akker, maar door het tegenlicht waren ze niet te determineren voor ons. Misschien Strandleeuwerikken ? maar dat was niet definitief te bevestigen. Langzamerhand kwam ons einddoel in zicht de sluizen van Nieuw Statenzijl. Hier stroomt de Westerwoldse Aa in de Dollard, en staat vogelhut de Kiekkaste ons van verre al te aanschouwen. Het is eb en via een mooie vlonder lopen wij naar de vogelhut. Soorten die we hier spotten zijn: Grote Zaagbekken 4 st, Krak en Bergeenden, Blauwe Reigers, en enkele Slobeenden. Maar dit alles ook weer in kleine aantallen. Na onze terugtocht hier werden de laatste versnaperingen verdeelt onder ons en werd de eindbalans opgemaakt. Prachtige dag, mooi weer, maar zeer weinig vogels vandaag. 

Wij hadden maar 49 verschillende soorten. Wij zeiden dan ook gekscherend tegen elkaar: Het lijkt wel dat door het slechte weer van de afgelopen week dit hele gebied is leeg gezogen van vogels. Toch hadden alle deelnemers een leuke dag gehad wat voor herhaling vatbaar is. Eenmaal in de auto werd het snel donker, en reden we via een stuk Duitse autobaan terug naar Vriezenveen. Hier namen we afscheid van elkaar en wensten elkaar een goed weekend toe.  verslag:Gerard Spit. 

Deel deze pagina