Zaterdag 17 oktober stond er een vogelexcursie gepland naar de Mastenbroekerpolder en de Vreugderijkerwaard.

Bij het vertrek deze ochtend werkte het weer niet bepaald mee.  Het was regenachtig, druilerig en een beetje mistig. Dus geen dag om echt vogels te spotten, maar ondanks dit hadden zich toch nog 11 personen verzameld aan het Manitobaplein. 

Het begin van de excursie begon op de dijk in Hasselt aan de rand van de Mastenbroekerpolder. Van hieruit reden wij richting Genemuiden op zoek naar vogels, maar door de statige lichte regenval viel er niet al te veel te spotten. Standaard soorten als Blauwe Reiger, Kolgans, Wilde Eend, Kok en Stormmeeuw en Aalscholver werden helaas bijna alleen genoteerd. De leukste soorten die we hier voor de kijker kregen waren: Grote Zilverreigers 12 stuks, en nog enkele Kramsvogels. Veel eerder dan we gepland hadden ging de tocht dan ook al naar de Vreugderijkerwaard. Aangekomen hier ook al iets waar we niet op gerekend hadden, namelijk het landschapsprojekt hier was nog niet afgerond. Wij konden dan ook niet op de plek komen waar goed vogels spotten was. Ook de vogel hut was verplaatst en niet goed toegankelijk. We moesten dan ook van grote afstand kijken, maar ondanks dit werden er leuke soorten toegevoegd als Casarca,s en 30 Grutto’s. 

Door het aanhoudende druilige weer besloten wij om nog enkele vogelgebiedjes toe te voegen aan de excursie, ook al hopende nog wat bijzonders voor de lens te krijgen. Achtereenvolgens ging het naar het Engelse Werk in Zwolle, Tichelgaten in Herxen, en Duursewaarden in Wijhe.

Bij het Engelse Werk niet veel vogels aan de IJssel, alleen veel Smienten en Krakeenden en mooi om te spotten twee Tjif taffen. Wel werd het weer iets beter en helderder dus meer optimisme onder de vogelaars. Bij de Tichelgaten aangekomen hadden wij al snel een Koperwiek gespot en ook een IJsvogel, maar ook een groepje overvliegende Veldleeuweriken was leuk. Als laatste gebiedje was deze excursie reden wij naar de Duurse Waarden tussen Wijhe en Den Nul. Maar ook hier was het zeer rustig aan vogels, alles zat in de dekking. Wel konden wij soorten zoals: Kool en Pimpelmees, Roodborst en Winterkoninkje toevoegen. Als laatste nieuwe soorten van deze dag kregen wij nog: Matkop en Heggenmus in de kijker.

Eindconclusie: Geen goede dag voor vogelaars om vogels te spotten, door het slechte weer. Maar ondanks dit toch een gezellige dag gehad met een eindscore van 54 soorten.

Verslag: Gerard Spit.

 

Deel deze pagina