5 Deelnemers en gids vertrekken om 08.00 u. onder optimale weerscondities naar Eerde voor een wandeling van ± 3 uur door een prachtig gevarieerd landschap.

Een interessante uiteenzetting vooraf door Bram over het kasteel, parklandschap, de Regge en de restauratie van  alle 3 aspecten, inclusief de graanakkers met bijbehorende (on)kruiden zoals o.a.; korenbloem, kamille, kleine leeuwetand, akkerviooltje, slofhak en windhalm.Andere mooie waarnemingen o.a.flora: rietorchis, bosandoorn, muursla, gaspeldoorn, prachtige eiken, paddestoelen: russula en amaniet spec., heksenboter, vlinders/libellen: koevinkje, weidebeekjuffer, Vogels: zwartkop, tuinfluiter, boomkruiper en boomklever, buizerd, fuut, aalscholver, grote lijster, wespendief en wielewaal gehoord. Regge Eerde

Deel deze pagina