Het was de bedoeling om woensdagavond 8 mei met een grote groep een fietstochtje te maken langs het Oude Kerkhof, richting “bosje van Holland”, gevolgd door een flitsbezoekje Fayersheide en afsluitend via de nieuwe zandwinplas terug naar huis. Helaas bleek de groep minder groot dan gedacht/gehoopt, want buiten de excursieleider om waren er slechts 2 deelnemers. Ook iets langer wachten leverde geen extra deelnemers op, dus om 18:40 uur met 2 man en 1 vrouw sterk op de fiets gestapt. Wel leverde het wachten een mooie Appelvink op, die bij de Vriezenhof flink aan het roepen was. Dit is 1 van de weinige soorten, die het goed doet in Vriezenveen, met dit jaar zo’n 20 territoria in en rondom Vriezenveen!  Al fietsend richting het Oude Kerkhof noteerden we al gauw de eerste 25 vogelsoorten. Ondanks het niet al te warme weer (18°C, matige zuiden wind en af en toe een drupje regen) zongen de vogels redelijk goed en zaten we bij het bosje van Holland al op 35 soorten. In de weilanden zagen we o.a. redelijk wat Gele kwikstaarten, ook een soort die zich rondom Vriezenveen nog goed weet te handhaven. Maar ja, hoe lang nog?

 Aan de rand van het bosje van Holland overstemde een Zanglijster alle andere soorten. De vogel hield zich tijdens onze wandeltocht door het gebiedje geen moment stil. Een alarmerend paartje Staartmees verzocht ons verder te lopen, waarschijnlijk waren we te dicht bij het nest. Her en der in het bosje zijn wat bomen gekapt, wat een mooi open beeld oplevert. Opvallend was de hoogte van sommige bomen, want wat zijn de bomen daar hard gegroeid. Nog niet zo lang geleden broedden er veel Bosrietzangers, maar die zijn allemaal verdwenen en vervangen door vogels uit de bosvogelgroep. Heel leuk allemaal, maar al die bomen onttrekken wel erg veel water uit een steeds droger wordend gebied. Na de wandeling weer op de fiets gestapt, op naar Fayersheide. Ook hier een korte wandeling gemaakt, wat o.a. Buizerd, Grote lijster, Geelgors, Boompieper en Gekraagde roodstaart opleverde. Verder zagen we nog een Gewoon doorntje, een zeer kleine sprinkhaan die in grote aantallen in Fayersheide voorkomt. Het was inmiddels 20:20 uur, dus snel verder via de nieuwe rondweg richting zandwinplas. Hier noteerden we o.a. Kuifeend, Wulp, Scholekster en Blauwe reiger. Ook Grutto’s lieten zich hier nog goed horen. Helaas zal dit door aanleg van de nieuwe rondweg en de zandwinplas een aflopende zaak zijn, waarmee Vriezenveen zijn laatste Grutto-populatie kwijt zal raken (dit jaar langs de Horstweg 10 pr.). Daarna verder gefietst richting Almeloseweg, waar we om 20:45 uur met 45 vogelsoorten terug konden blikken op een geslaagde fietstocht. 

Verslag: Robert Brunink

Deel deze pagina