Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft op 14 juni 2013 de 2de Kamer per brief geinformeerd over haar besluit om de verdere verkopen van natuur door Staatsbosbeheer op te schorten. Dit vanwege de gevoelens van onrust die in de maatschappij en ook in de 2de Kamer leven over deze verkopen.
 
Ze gaat samen met Staatsbosbeheer op zoek naar alternatieven om de taakstelling van 100Miljoen aan inkomsten voor de staatskas te realiseren. Een alternatief om een substantieel deel van die taakstelling binnen te krijgen is dat Staatsbosbeheer 350 erfpacht percelen op de eilanden, voornamelijk gronden met daarop recreatiewoningen, te koop aanbiedt aan de huidige pachters. Het opschorten duurt in elk geval totdat de eerste verkoop van 34 ha nabij Daarle en de evaluatie door Staatsbosbeheer met de 2de Kamer zijn besproken. De eerste verkoopfase met een omvang van 34 ha in 16 percelen wordt wel gegund. De volgende fases van verkoop percelen natuur nabij Daarle wordt opgeschord.
 
Resultaat van de korte verkoop evaluatie door Staatsbosbeheer:
* Van de 34 ha gaat 10 ha naar nieuwe eigenaren uit de directe omgeving. Verder kocht de Partij voor de Dieren plm. 10 ha.
* De rest, plm. 14 ha ging naar kopers van buiten Daarle. Wie die kopers zijn is niet bekend gemaakt. 
* De opbrengst was plm. 500.000,- maar de totale kosten tot nu toe zijn 236.000,-.
Daarnaast mag men er vanuit gaan dat veel kopers via belastingconstructies er voor gaan zorgen dat de echte netto inkomsten voor de staat nog veel kleiner zullen zijn. Door inzet van velen op een breed vlak, vooral uit de omgeving van Daarle, werd dit opschorten van verdere verkopen van natuur in Nederland bereikt. Plaatselijk Belang Daarle heeft na de eerste signalen dat de verkoop van natuur bij Daarle zou starten, menigeen in beweging gekregen. Een actieberaad met plm. 100 deelnemers waaronder ook een stevige delegatie van Natuurmonumenten volgde. De Stichting Landschapsbond Daarle i.o. schreef een brief aan de Staatssecretaris om de natuurgronden voor een redelijke prijs over te kunnen nemen. De Stichting Das & Boom voerde een kortgeding om te voorkomen dat de staat zonder extra voorwaarden te stellen, natuur ging verkopen aan de hoogstbiedende. Helaas werd dit afgewezen. De Partij voor de Dieren hield landelijk een grootschalige inzamelactie om financieel bij te dragen aan de aankoop van natuur. Dit zorgde voor de aankoop van plm. 10 ha. Ook de WBE en andere politieke partijen roerden zich.
 
De KNNV afd. Vriezenveen droeg ook haar steentje bij door te zorgen voor veel publiciteit over de hoge natuurwaarde van vooral Bruineveld dat ook zonder extra voorwaarden verkocht zou gaan worden. Publiciteit ook via een filmpje "Mijn natuurplek". Via contacten werden ook diverse politieke partijen benaderd met argumenten om de verkoop te stoppen. 
 
Als KNNV verwachten wij dat verdere verkopen van natuur aan de hoogstbiedende van tafel zijn. Voor de KNNV gaat het dan specifiek om de "natuurparels" als Bruineveld en ook Fayersheide die zonder geld voor deskundig beheer en aanvullende extra voorwaarden voor behoud van aanwezige beschermde soorten in de uitverkoop zouden gaan.

Gedwongen verkoop van natuur aan hoogstbiedende zonder extra voorwaarden definitief gestopt.   Staatssecretaris Sharon Dijksma meldt dit in haar brief aan de Tweede Kamer op 28 januari 2014. Onderstaande passage is duidelijk.

 

Helaas blijft Daarle met een katertje zitten. Het was beter geweest bosstroken en houtwallen voor een redelijk bedrag over te doen aan bijv. een stichting uit eigen dorp. We blijven nog wel attent op mogelijke negatieve ontwikkelingen in enkele percelen die door bedrijven met een onbekend doel en voor forse bedragen aangekocht werden. 

Deel deze pagina