Provinciale Staten liet tijdens de Statencommissiedag op 5 februari 2014 al een breedgedragen negatieve reactie horen op het agrocentrum plan van Almelo. Op dinsdag 11 februari nam een meerderheid (60%) van de raad van Almelo een amendement op het raadsvoorstel aan waarmee verder onderzoek naar mogelijkheden voor een agropark en/of intensieve veehouderij wordt uitgesloten. Bij de raadsvergadering spraken 4 belangenorganisaties in. Alleen waren eensluidend over een agrocentrum: ongewenst Ook veel "gebiedsbewoners" bevolkten de publieke tribune.

 

Hoe nu verder. Het dorpslandgoed idee wordt in 2014 uitgewerkt. Grondgebonden (biologische) agrarische activiteiten, eventueel door verplaatsing vanuit N2000 randzones, kunnen er. Andere goed passende ideeen zijn nog steeds welkom. De toekomst zal uitwijzen welke plannen er noordelijk van Almelo, oostelijk van Aadorp en zuidelijk van Vriezenveen werkelijkheid gaan worden.

 

B&W komt met het voorstel om twee zogenaamde "perspectieven" in 2014 verder uit te werken. Dit zijn een "dorpslandgoed" en een "innovatieve agrarische ontwikkeling". Het dorpslandgoed is een hele mooie invulling, maar met een vrij hoog idealistisch gehalte De innovatieve agrarische ontwikkeling omvat een agro-centrum met hee...eeel veel extra dieren in Almeloo...ooo.

 Wij hebben zowel het raadsvoorstel voor 11 februari als de door bureau Twijnstra Gudde opgeleverde eindrapportage "Verkenning transitiestrategie Noordflank Almelo (6 januari 2014)" op deze pagina geplaatst. 

 Almelo in wanhoop op zoek naar geld? Voorstel agro-centrum met 100.000 varkens

Wethouder Woudenbergh van Almelo informeerde op 8 januari de bewoners van Aadorp onvolledig. Bewoners van o.a. Vriezenveen gaan daarna zelf op zoek naar de juiste informatie. Conclusie: een onzalig industrieel plan dat snel van tafel moet vanwege risico's en overlast.

 Waar gaat het om:  De raad van Almelo zou eerst op 28 januari 2014 beslissen of B&W in 2014 een verdere uitwerking/voorbereiding kon starten om tot realisatie van een 20 hectare groot agro-centrum in het noordelijkste deel van het voormalige woonproject Waterrijk te komen. B&W neemt echter meer tijd om de raad goed te adviseren. De raad zal nu een maand later beslissen. Dit plan moet de gemeentekas flink spekken, er is nu al 50 miljoen afgeschreven op het ooit prachtige woonplan Waterrijk ten noorden van Almelo. en er dreigt nog meer. Het wordt ook wel eens voorzien van de titel "integrated porc chain".  De Twenterand Courant van 16 januari 2014 schetst de werkelijke omvang van het uiteindelijke agro-centrum. 

 Omvang dieraantallen agro-centrum:  3,5 keer zo veel vleesvarkens zoals ooit gepland per Family Farmers vestiging (per vestiging 24000)  PLUS 3 keer zo veel zeugen en biggen als gedacht in het plan van Schuttert dat inmiddels van tafel is (5000 zeugen en 15000 biggen) De toegepaste filtering van uitstoot o.a. ammoniak, geur en fijnstof zijn niet beter dan die bij de plannen van FF en Schuttert. 

 

Deel deze pagina