Een korte impressie.

Zaterdag 16 mei jl. was er weer een vogelexcursie gepland van 7.00 tot 18.30 uur van en terug bij het Manitobaplein. Met 11 personen vertrokken we richting het Zuidlaardermeer en omgeving, volgens de aankondiging een zeer vogelrijk gebied. De vroegere Onner- en Oostpolder zijn omgevormd tot waterwingebied en –bergingsgebied.

Gerrit deelde aan het begin een kaartje uit van het gebied met 3 observatiepunten en hun adressen. Met een aantal auto’s ging het richting Groningen, afslag Glimmen.

De trip naar het 1e kijkpunt (Zuiderhooidijk achter Onnen) duurde ruim 1 ½ uur. De weersomstandigheden waren verre van optimaal, buien en koude wind. Op weg naar dit 1e punt troffen we de in de nabijheid kamperende Johan en Sinie, die ook meewilden genieten van deze excursie, dus kwam het aantal personen op 13.

De uitkijkpost, gesitueerd op het dak van een gemaal, gaf een ruime kijk op het plas- drasgebied en bood een scala aan vogelsoorten. We werden welkom geheten door een Rietzanger die zich luidkeels liet horen en zien. Eén van de mooiste waarnemingen betrof een paartje Steltkluut. Na geruime tijd op dit punt te hebben gebivakkeerd trokken we naar de volgende post die wat zuidelijker lag (bij Noordlaren, de Osdijk). Ondanks het hierboven  aangegeven weertype hadden we wel het geluk dat, als we uit de auto gingen het redelijk droog was en dat de buien vielen tijdens de rit onderweg naar de volgende kijkposten. 

Bij post 2  zagen we allerlei Sternsoorten o.a. de Zwarte Stern, de Witwangstern  en Witvleugelstern  (de laatste 2 soorten zijn een stuk zeldzamer voor ons deel van Nederland). Het 3e kijkpunt lag weer verderop aan hetzelfde meer (Mr Koolweg), daar zagen we  o.a. de Blauwborst , Rietgors, Koekoek, enz. Toen we daar enigszins waren uitgekeken halverwege de middag stelde Gerrit voor nog een 4e kijkpost te bezoeken bij Kropswolderbuitenpolder aan de overzijde.

 Na een eind rijden kwamen we op een parkeerplaats bij aan de Strandweg  Meerwijck, een “rijk” jachthaven en verblijfterrein bij Kropswolde. Van daaruit moesten we  een eind lopen kwamen we  bij een schitterende nieuwe kijkhut (officiële ingebruikname 26 mei 2015) met een wijds uitzicht over de polder als retentiegebied met wisselende waterstanden in zomer en winter, ideaal voor allerlei vogels. Ook weer zo’n echt plas-drasgebied. Daar werden weer nieuwe waarnemingen gedaan, als Geoorde Fuut, maar ook de Witwangstern weer steeds heen en weer vliegend boven eenzelfde drasstukje..

Johan en Gerard hebben een soortenlijst bijgehouden van de dagwaarnemingen en het resultaat lag bij 65 soorten. (N.B.: tijdens de eerdere oriëntatietrip met mooi zonnig weer, hadden de organisatoren zelfs ca. 85 soorten gespot). Vanuit Meerwijck / Kropswolde werd de terugreis aanvaard en tegen vijven waren we weer thuis, eerder dan gepland maar door het weer gedwongen. Een pracht excursie die voor herhaling vatbaar is, liefst met mooier weer. 

Met dank aan de organisatoren, hartelijke groet, Dick Berkhof

Verdere info van het gebied is te vinden op: www.avifaunagroningen.nl/index.php/gebieden/565-zuidlaardermeergebied.

Deel deze pagina