Een kort overzicht van zaken die kritisch gevolgd en beoordeeld worden: 

 - Plannen van rijk, provincie, streek, gemeente en bedrijven/particulieren

- Gemeentelijke visies, plannen en regelgeving t.a.v. landschap, natuur, flora en fauna

- Zandwinning, bescherming Fayersheide

- Kapvergunningen en kapverordening

- Nieuwe industrieterreinen, nieuwbouwwijken en andere bouwplannen

- Afvalverwerking/scheiding/illegale stort

- Stiltegebieden/geluidsoverlast

- Controle handhaving regelgeving

- Evenwicht tussen recreatie en natuur

Deel deze pagina