De KNNV Vriezenveen organiseert jaarlijks een aantal vogelexcursies, Ook beheert de groep een nestkasten project "Het Hexel" in het zonenaamde "Tilanus bos" aan de Haarboersweg in de gemeente Wierden. Verder zijn enkele leden ook zeer aktief binnen de stichting "De Katoelnkiekers" die de uilen stand in de buurt helpt. 

Onze torenvalkwerkgroep heeft rond Vriezenveen een 7tal torenvalk kasten geplaatst . Met als resultaat dat we in 2015 20 jonge torenvalken hebben kunnen ringen. Ook 2016 was weer een zeer succesvol met 34 geringde jonge torenvalken.  

Meer informatie en verslagen over dit project vind u op de speciale pagina. Torenvalk project

 

 

Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen.  

Sinds 2011 verblijft er zomers een paartje kraanvogels in/rond "ons" Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen. In 2014 werd een broedgeval vastgesteld dat helaas in een vroeg stadium mislukte. zowel in 2015 als in 2016 heeft een paar kraanvogels met succes gebroed in de Engbertsdijksvenen.

Op het filmpje op Youtube zijn de kraanvogels te zien terwijl ze het jong voeren en dat de jonge vogel rondloopt met de ouders. (klik op het plaatje)

Meer informatie en verslagen over de kraanvogels in de Engbertsdijksvenen vind u op de speciale pagina. Kraanvogels 

 

Diverse van onze leden helpen jaarlijks mee met trektellingen van zowel de voor-als de najaarsvogeltrek. De gegevens van deze tellingen worden hier al jaren bij gehouden.   http://trektellen.nl/trektelling.asp?taal=1&land=1&site=0&telpost=129

 

 

 

Deel deze pagina