Let op! Voor vlinderwaarnemingen - zie 'Vlinderproject 2018-2022' - dient een apart Vlinderformulier te worden gebruikt.
Alle overige waarnemingen, gedaan binnen ons werkgebied, kunnen met onderstaand formulier doorgegeven worden.

Hoe moet dit formulier worden ingevuld?

• De vindplaats kan worden aangevuld met de Amersfoort-coördinaten of de Postcode
 
Coördinaten: Amersfoort-coördinaten zijn de zwarte cijfers op kaarten van de Topografische Dienst (gebruik een geen komma maar een punt bv. 134.00).
In plaats van Amersfoort-coördinaten kan ook de 4-cijferige postcode van een huisadres ingevuld worden (in de buurt waar de waarneming is gedaan).
Is geen van beide bekend, laat dan de vakjes leeg en vul de Vindplaats zo nauwkeurig mogelijk in voorzien van (straatnaam, -nummer en) plaats
 
• Bij categorie aangeven welke flora of faunagroep de melding betreft
• Voor het invullen van de waarnemingen kan de Nederlandse naam worden gebruikt, indien deze niet voor handen is gebruik dan de wetenschappelijke naam
• In het vak "Bijzonderheden" kunnen relevante toevoegingen worden gedaan (gedrag, bedekkingsgraad, waardplant etc.)
• Er kunnen maximaal 3 waarnemingen per formulier (per datum en vindplaats) worden doorgegeven

De ingevulde persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor eventueel noodzakelijke communicatie met de waarnemer.
De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.
Zie ook de door de landelijke KNNV opgestelde privacyverklaring en de appendix voor onze afdeling.

De met (*) gemarkeerde velden moeten altijd ingevuld worden, anders kunnen wij de melding niet verwerken.

Waarneming 1

Deel deze pagina